Projekty metropolitalne / Dziennik Gazeta Prawna

Najbardziej znana – z uwagi na zamieszanie, jakie wywołała – jest ta odnosząca się do Warszawy, autorstwa Jacka Sasina z PiS.

Na naszą prośbę urzędnicy stołecznego ratusza przeanalizowali trzy ustawy i kluczowe różnice między nimi. Pierwszy dokument to wspomniany projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przygotowany pod koniec stycznia br. przez posłów PiS.

Projekty metropolitalne / Dziennik Gazeta Prawna

Drugi to obowiązująca wciąż ustawa o związkach metropolitalnych z 2015 r. (przyjęta przez rząd PO-PSL). Przepisy te mają charakter uniwersalny i w zamierzeniu poprzedniej ekipy rządzącej miały być podstawą do tworzenia metropolii w różnych częściach kraju. Jednak PiS nie zgodził się z takim podejściem i postanowił uśmiercić tę ustawę poprzez niewydanie do niej aktów wykonawczych.

Trzeci analizowany dokument to rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, autorstwa PiS. Jest to swego rodzaju specustawa przygotowana stricte dla tej części Polski.