Unibep

CPD, Challange Eighteen, 4/113 Gaston Investments, Lakia Enterprise Ltd zawarły z Unibep i Unidevelopment warunkową umowę inwestycyjną na wspólne przedsięwzięcie w zakresie zrealizowania kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie, podało CPD. >>>> 

PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Enea

Fitch Ratings ocenia, że niedawna decyzja polskiego rządu o odroczeniu decyzji w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce nie będzie miała wpływu na ratingi grup energetycznych PGE Polska Grupa Energetyczna (BBB+/perspektywa stabilna), Tauron Polska Energia (BBB/perspektywa stabilna) oraz Enea (BBB/perspektywa stabilna), podała agencja ratingowa. >>>>  

LPP 

LPP odnotowało 158,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 172,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LPP planuje, że nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ok. 440 mln zł w tym roku i będą wyższe o ok. 60% r/r ze względu na szybszy przyrost powierzchni handlowej - o 12% tj. o 107,8 tys. m2, podała spółka w prezentacji.>>>>  

Zysk netto LPP za 2016 r. jest wystarczający do wypłaty dywidendy i spółka zamierza się nim podzielić z akcjonariuszami, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Przemysław Lutkiewicz. >>>> 

LPP spodziewa się w bieżącym roku utrzymania kosztów najmu i pozostałych kosztów (m.in. materiałów i usług) na zbliżonym poziomie rok do roku, jednak wzrostu kosztów personelu w przeliczeniu na 1 m2 sklepów własnych, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Przemysław Lutkiewicz. >>>>  

LPP ocenia, że po opuszczeniu rynku polskiego przez takie marki jak Marks&Spencer czy Dorothy Perkins będzie mogło znaleźć nowe, atrakcyjne lokalizacje pod swoje sklepy, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Przemysław Lutkiewicz. >>>> 

Eurocash

Eurocash odnotował 66,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Eurocash zamierza kontynuować rozwój dystrybucji produktów świeżych oraz nowych formatów i konceptów detalicznych w tym roku. Zakłada, że wartość tych inwestycji będzie zbliżona do poziomu z ubiegłego roku, czyli wyniesie ok. 10% EBITDA, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek. >>>>  

PlayWay 

PlayWay zawarł z akcjonariuszami – Bartoszem Plutą, Arturem Salwarowskim i Jerzym Klimowiczem – umowę w sprawie zawiązania spółki akcyjnej Iron Wolf Studio, podała spółka. >>>> 

Wojas

Wojas odnotował 4,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

GPW 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) powołało w skład rady nadzorczej (rady giełdy) Grzegorza Kowalczyka i Eugeniusza Szumiejko, podała spółka.>>>>  

Quercus

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 28,49 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 30,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

FFiL Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

IMC 

IMC zebrała łącznie 717 tys. ton zbóż i roślin oleistych (o 12% więcej r/r) i 21 tys. ton ziemniaków (o 31% więcej r/r) w ramach żniw sezonu 2016 r., podała spółka. >>>> 

Cloud Technologies 

Cloud Technologies planuje w tym roku przejście na rynek główny GPW z NewConnect. Prospekt "niebawem" zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. Przejście będzie miało charakter "czysto techniczny" i nie będzie wiązać się z ofertą akcji, poinformował ISBnews CEO Cloud Technologies Piotr Prajsnar.  >>>>  

Fortuna Entertainment Group 

Fortuna Entertainment Group, Hattrick Sports Group LLC i inni akcjonariusze oraz posiadacze świadectw udziałowych zawarli umowę, na mocy której Fortuna przejmie 100% udziałów w Hattrick Sports Group Ltd. za maksymalnie 135 mln euro, podała Fortuna. >>>>  

ZUE

Konsorcjum ZUE i PORR Polska Infrastructure wycofało się z zaprojektowania i budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III: os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie z przyczyn niezależnych od spółki ZUE, podało ZUE. >>>> 

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 191,8 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim", podało ZUE. >>>> 

Fortum 

Fortum planuje kolejne inwestycje w rozbudowę sieci ciepłowniczych w Częstochowie, Płocku i Wrocławiu, podała spółka. >>>> 

Polnord

Polnord sprzedał połowę lokali dostępnych w projekcie Brama Sopocka w Gdyni, poinformowała spółka. >>>>  

Ronson Development

Ronson Development sprzedał już ponad połowę ze 146 mieszkań dostępnych w ostatnim - IV etapie osiedla Espresso przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie, poinformowała spółka. >>>> 

Kopex

TDJ Equity IV podniósł cenę w wezwaniu na akcje Kopeksu do 3,64 zł z 3,63 zł za sztukę, podał wzywający. >>>> 

Atal 

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla pierwszego etapu inwestycji Atal Towers we Wrocławiu, poinformowała spółka. W ukończonym budynku znajduje się 159 mieszkań o powierzchniach od 28,13 do 112,57 m2 oraz 20 lokali usługowych. >>>> 

Bikershop Finanse

Bikershop Finanse, spółka utworzona przez Bikershop Sp. z o.o. s.k. chce pozyskać 5 mln zł w ramach kolejnej publicznej oferty obligacji. Środki przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności spółki. Zapisy na obligacje serii B, które będą notowane na Catalyst ruszyły dzisiaj, podała spółka. >>>> 

PGNiG

Gaz-System wybrał PGNiG Technologie – spółkę z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – na wykonawcę gazociągu Hermanowice-Strachocina, podała spółka. >>>>  

Indykpol 

Indykpol otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko–Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego zainwestuje co najmniej 105,03 mln zł w zakładzie w Olsztynie i zwiększy dotychczasowe zatrudnienie o 105 nowych pracowników, podała spółka. >>>> 

Warimpex 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) podpisał warunkową umowę sprzedaży części hoteli ze swojego portfela na rzecz tajskiego inwestora U City Public Company Limited (U City). Transakcja obejmuje udziały w ośmiu hotelach stanowiących 50% całych aktywów nieruchomościowych Warimpex o wartości nieruchomości w wys. 180 mln euro, podała spółka. >>>> 

P.A. Nova 

P.A. Nova rozpoczęła nową inwestycję na terenie Niemiec, polegającą na zakupie gruntu, realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych, a następnie sprzedaży lokali mieszkalnych, podała spółka. >>>>   

Unimot  

Unimot przydzielił 2,2 mln akcji serii J oferowanych w ramach oferty publicznej, podała spółka. >>>> 

Polimex-Mostostal

Polimex Energetyka, spółka zależna Polimex-Mostostal, zawarła z Rafako umowę na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji dla instalacji SCR blok nr 9 i 10 w Enea Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) za 57,3 mln zł netto, podał Polimex. >>>>