W całej UE ponad 98,9 proc., czyli 17 milionów uczniów ponadpodstawowych szkół niższego stopnia (w Polsce - gimnazjów), uczy się jednego języka obcego. Ponad 10 milionów (58,8 proc.) uczniów w UE uczy się dwóch lub więcej języków.

Najbardziej popularnym językiem w edukacji ponadpodstawowej był angielski - wybrało go prawie 17 mln uczniów. Dużo mniej, bo 5 mln uczy się francuskiego, 3 miliony niemieckiego i 2 miliony hiszpańskiego.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2015 r. praktycznie wszyscy uczniowie w Luksemburgu uczyli się co najmniej dwóch języków obcych. Bardzo dobrze pod tym względem wypadła też Finlandia (98,4 proc.), Włochy (95,8 proc.), Estonia (95,4 proc.) i Rumunia (95,2 proc.). Na kolejnym, szóstym miejscu w UE znalazła się Polska, gdzie 94 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych uczy się co najmniej dwóch języków obcych.

To bardzo dobry wynik, zważywszy że w UE są kraje takie jak Węgry czy Austria, gdzie naukę drugiego języka deklaruje mniej niż 10 proc. uczniów na tym poziomie edukacji. Nieco lepiej, ale nadal źle jest pod tym względem w Bułgarii, Irlandii czy Belgii. Nie wiadomo, jak sprawa wygląda w Wielkiej Brytanii, bo nie figuruje ona w statystykach.

W Polsce, podobnie jak w całej UE, językiem obcym najczęściej nauczanym wśród uczniów gimnazjów jest angielski. Drugim językiem obcym wybieranym bardzo często przez uczniów w naszym kraju (69 proc.) jest niemiecki. Język ten jest też popularny w Danii i na Słowacji.

Większym zainteresowaniem w Europie cieszy się francuski. Mowę i pismo w tym języku stara się szlifować prawie 90 proc. uczniów na Cyprze, 83 proc. w Rumunii, 66 proc. w Portugalii, 65 proc. we Włoszech, a także 60 proc. w Irlandii. W Belgii uczy się go nieco ponad 50 proc., jednak dane te nie pokazują pełnego obrazu sytuacji, bo kraj ten jest podzielony na wspólnoty językowe - w części niderlandzkojęzycznej 99 proc. uczniów uczy się języka Moliera.

W samej Francji poza angielskim drugim najpopularniejszym językiem obcym jest hiszpański. Z kolei w naszej części Europy poza angielskim i niemieckim uczniowie, zwłaszcza w krajach bałtyckich, wybierają rosyjski.

W UE obowiązują obecnie 24 języki urzędowe, ale mieszkańcy "28", uwzględniając osoby przybyłe na Stary Kontynent, posługują się o wiele większą ich liczbą, w wielu państwach funkcjonują bowiem języki regionalne, które nie mają statusu oficjalnego.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)