Media / Borys Skrzynski

Choć w ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować wyraźne wyhamowanie inwestycji krajowych firm, spadku zainteresowania naszym rynkiem nie widać wśród inwestorów zagranicznych.

W ostatnim kwartale 2016 r. nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się w relacji do IV kwartału 2015 r. o 5,8 procent – wynika z danych GUS. Inwestycje firm kurczą się już czwarty kwartał z rzędu. Choć spadek jest łagodniejszy niż w trzecim kwartale, nadal nie wygląda to dobrze.

Zdecydowanie bardziej optymistyczne wieści płyną z danych o inwestycjach zagranicznych w Polsce. Według raportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, HSBC i Grant Thornton opublikowanego pod koniec 2015 roku, 97 proc. zagranicznych firm jest zadowolonych z wyboru Polski jako miejsca realizacji projektu inwestycyjnego.

Podobne wnioski można wyciągnąć z analizy efektów programów realizowanych przez PAIH. Z szacunków Agencji wynika, że rok 2016 był bardzo udany pod względem inwestycji zagranicznych w Polsce. 64 projekty zakończyły się pozytywnymi decyzjami inwestycyjnymi. Najliczniejszą grupę inwestorów stanowili Amerykanie, kolejne były firmy z Francji i Niemiec. Jednak pod względem wartości inwestycji najsilniej reprezentowane są firmy naszych zachodnich sąsiadów.

Największe niemieckie projekty związane są z branżą motoryzacyjną. Nad Wisłą powstają m.in. fabryki Volkswagena i Mercedesa. W samym 2016 roku nakłady inwestycyjne naszych zachodnich sąsiadów sięgnęły w Polsce 613,5 mln euro, a deklarowane zatrudnienie to 2538 osób.

W jakich regionach Polski zagraniczne koncerny inwestują najchętniej i gdzie tworzą najwięcej miejsc pracy? We współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu przygotowaliśmy interaktywną mapę inwestycji zagranicznych zrealizowanych w latach 2013-2016.

METODOLOGIA:

Lista największych projektów pod względem wartości nakładów inwestycyjnych, zrealizowanych przy wsparciu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w latach 2013-2016. Projekty inwestycyjne należy rozumieć jako bezpośrednie inwestycje produkcyjne lub usługowe, które wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy i/lub przyrostem nakładów inwestycyjnych. Uwaga: Niniejsze projekty inwestycyjne nie odzwierciedlają całkowitej skali działalności inwestycyjnej w Polsce wspomnianych w zestawieniu inwestorów - ani pod względem zatrudnienia, ani nakładów inwestycyjnych. Oznacza to, że zarówno we wskazanym okresie, jak i w czasie poprzedzającym i następującym po nim, wymienieni inwestorzy mogli realizować inne projekty inwestycyjne w tym samym lub innych miejscach Polski.

KOMENTARZ:

Krzysztof Senger, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, odpowiedzialny za projekty inwestycyjne

Inwestycje zagraniczne są nieodłącznym elementem gospodarczego krajobrazu szybko rozwijającej się Polski. Zapracowaliśmy na status bardzo wysoko ocenianego partnera, atrakcyjnego praktycznie w każdym obszarze aktywności biznesowej. Według opublikowanego pod koniec 2015 roku raportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, HSBC i Grant Thornton, aż 97% zagranicznych firm jest zadowolonych z wyboru Polski na miejsce realizacji projektu inwestycyjnego. Dają temu wyraz dużą aktywnością inwestycyjną, w tym dużym odsetkiem reinwestycji. Kapitał wypracowany w Polsce jest reinwestowany aż w 60%. Takie rekomendacje przyciągają kolejnych inwestorów. Polska buduje swój potencjał wysoką jakością kadry technicznej i naukowej, a także ich kulturą pracy. Przyciąga dużym wewnętrznym rynkiem, dostępem do rzetelnych poddostawców. Inwestorzy cenią też współpracę z polskimi placówkami badawczymi, samorządami i administracją publiczną. W efekcie to właśnie w Polsce zagraniczni inwestorzy tworzą najwięcej nowych miejsc pracy w całym regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Aktywność inwestycyjna inwestorów zagranicznych obejmuje całą Polskę. Z jednej strony w kraju wytworzyły się specjalizacje sektorowe. Z drugiej, część inwestorów poszukuje w Polsce odpowiednich paramentów, niezależnie od regionu. Na zachodzie wyrosło jedno z największych centrów produkcji i rozwoju technologii motoryzacyjnych Europy. Na Dolnym Śląsku, w województwach śląskim, opolskim oraz w Wielkopolsce zagraniczne firmy wspólnie z lokalnymi partnerami opracowują rozwiązania technologiczne, które trafiają na globalny rynek. W okolicach stolicy Wielkopolski otoczenie biznesowe kształtuje Volkswagen, którego inwestycja jest jedną z największych, jaką zrealizował zagraniczny koncern w Polsce. Fabryki prężnie rozbudowuje Toyota, prowadząc kolejne projekty w regionie. Jesienią 2016 roku do tego elitarnego grona dołączyła też fabryka silników Mercedesa. Natomiast LG Chem, stawia na rozwój motoryzacji elektrycznej. Jego fabryka baterii do samochodów elektrycznych może oznaczać otwarcie nowego rozdziału i kierunku rozwoju polskiej motoryzacji. Obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu pracuje nad 31 kolejnymi projektami motoryzacyjnymi, należy więc spodziewać się kolejnych dobrych wieści z tego sektora.

Wzdłuż zachodniej granicy Polski dynamicznie rozbudowuje się też sektor lotniczy. Na Dolnym Śląsku GE Aviation i Lufthansa będą serwisować silniki odrzutowe pod szyldem zakładu XEOS. Jeden z najprężniejszych ośrodków technologii lotniczych Europy Środkowo - Wschodniej rozwinął się też po drugiej stronie kraju, na styku województwa podkarpackiego i lubelskiego. Dolina Lotnicza od ponad dekady przyciąga inwestorów z Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Kanady. Agencja miała okazję pracować przy kilkunastu projektach, które ukształtowały ten klaster. Rzeszów czy Lublin przyciągają też inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, takich jak ICT, księgowość, czy zarządzanie bazami danych. Trend ten dotyczy wielu mniejszych miast całego kraju o dobrym zapleczu akademickim, które zapewniają podaż wykwalifikowanych pracowników, oferując jednocześnie konkurencyjne warunki cenowe do metropolii Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Poznania czy Katowic. Sektor usług nowoczesnych (BSS) zmienia krajobraz polskiego biznesu. Dziś zatrudnia już 200 tys. osób w ponad 800 centrach na terenie całego kraju.

Flagową specjalnością Polski jest produkcja spożywcza. Wysoka jakość polskich produktów i pozycja eksportowego lidera spożywczego Unii Europejskiej przyciąga światowy biznes do Polski Wschodniej, ale też na północ i południe kraju. Jak w każdym z sektorów, którym interesuje się zagraniczny kapitał, inwestycje spożywcze w Polsce stają się coraz bardziej zaawansowane. Firmy produkujące żywność przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu nie tylko inwestują w coraz bardziej nowoczesne linie technologiczne, ale i rozbudowują zakłady o centra badawczo - rozwojowe. Warte podkreślenia jest też to, że obok zagranicznych inwestorów, znaczącymi graczami tego sektora są firmy rodzime, jak Mlekovita czy Mlekpol. Pierwsza z nich realizowała jedną z największych inwestycji pod względem wartości, jaką Agencja wspierała w 2015 roku. Obaj inwestorzy przyczyniają się również do tworzenia miejsc pracy w regionach o większym bezrobociu, w warmińsko - mazurskim i na Podlasiu. Również w woj. podlaskim kolejnych 900 osób może znaleźć zatrudnienie, dzięki jeszcze jednej polskiej inwestycji. Realizuje ją polski wytwórca produktów drewnopochodnych Forte, budujący w Suwałkach fabrykę płyt wiórowych, jako spółka Tanne.

Według pytanych przez Agencję inwestorów zagranicznych atutem Polski, który w ciągu dekady poprawił się najbardziej, jest jakość infrastruktury komunikacyjnej. Dzięki lokalizacji Polski, na styku Unii Europejskiej i Wschodu Europy, cecha ta nabiera wyjątkowego znaczenia. Właśnie dlatego Amazon i Zalando w ostatnich latach wybrali Polskę, aby rozwijać swój biznes.

Rok 2016 zakończyliśmy jako Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przekształcając się z Nowym Rokiem w Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Nowa nazwa wskazuje, że inwestycje pozostają nadal naszym priorytetem. Chcemy, aby w agencyjnym portfelu pomyślnie zamykanych projektów o wysokiej wartości dodanej dla polskiej gospodarki, realizowanych przez firmy z zagranicy, coraz częściej pojawiały się też ambitne inwestycje z polskim kapitałem.