Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW przed jej objęciem


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW z powodów osobistych, podała giełda.
Rafał Antczak został warunkowo powołany na stanowisko prezesa zarządu GPW uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjętą 4 stycznia 2017 r. Uchwała nie weszła w życie z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie zarządu giełdy, której uzyskanie było warunkiem wejścia w życie uchwały, przypomniano w komunikacie.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
(ISBnews)