Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Ze względu na bardzo niestabilne i nieprzewidywalne otoczenie legislacyjne, w 2017 roku Pelion będzie starał się utrzymać marżę procentową grupy na poziomie z 2016 roku - głównie poprzez zatrzymanie spadku marży w segmencie hurtowym. Wynik netto za ubiegły rok nie napawa optymizmem co do przyszłych zysków grupy, poinformowali przedstawiciele zarządu.
"Rynek w 2016 roku wzrósł i cieszy nas to, że przyczyniło się to do wzrostu przychodów Pelionu na poziomie skonsolidowanym. W każdej linii biznesowej widać jednak skutek regulacji. Marże spadają w hurcie, który odpowiada za ponad 50% przychodów grupy oraz w innych segmentach. W takim niestabilnym otoczeniu, ciągłych zmian trudno jest myśleć o wzroście marży" - powiedziała wiceprezes Mariola Belina -Prażmowska podczas konferencji prasowej.
"Presja na marże jest bardzo duża. Patrząc na ten rynek, który mamy, to naszym celem jest obrona tych poziomów marż, jakie osiągnęliśmy w ubiegłym roku"- powiedział wiceprezes Jacek Deuenhauer podczas konferencji.
Przychody Pelionu wzrosły o 8,5% r/r w 2016 roku do 9,18 mld zł. Dzięki zwiększeniu sprzedaży w każdym segmencie marża na sprzedaży wzrosła o 7,4% r./r do 1 059,6 mln zł. Jednak wskaźnik marży obniżył się do 11,5% wobec 11,7% rok wcześniej na skutek spadku marży w segmencie hurtowym.
Sprzedaż hurtowa do aptek wzrosła o 5,4% do 5,1 mld zł w ub. roku. Jednak na skutek zmiany struktury klientów wskaźnik marży spadł o 0,7 pkt proc. w skali roku. Celem Pelionu w tym segmencie jest zatrzymanie trendu spadkowego marży na sprzedaży oraz wzrost przychodów i udziałów w rynku dystrybucji leków w Polsce poprzez budowanie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb apteki.
W segmencie zaopatrzenia szpitali (stanowiącym 18,5% przychodów ogółem grupy) Pelion zanotował wzrost przychodów o 16,7% r/r, ale marża spadła o 0,4 pkt proc. w skali roku. W tym roku planuje zwiększanie udziałów rynkowych, przy jednoczesnym zahamowaniu spadku marży. Cele te mogą być jednak trudne do zrealizowania z powodu braku oceny skutków wdrożenia ustawy o sieci szpitali, silnej konkurencji na rynku przetargów szpitalnych oraz obniżki cen urzędowych leków.
Deuenhauer poinformował, że sprzedaż detaliczna (odpowiadająca za 30,8% sprzedaży ogółem grupy), realizowana m.in. przez DOZ.SA i DOZ Dbam o zdrowie nie przyniosła dotychczas zwrotu z inwestycji, podobnie jak przejęte Drogerie Natura.
"Fakty są takie, że na razie nie udało nam się rentowności uzyskać. Zakaz reklamy spowodował, że musieliśmy zrezygnować z pewnych rozwiązań. Mamy poprawę przychodów rok do roku, ale ogromne koszty, które ponieśliśmy nie przełożyły się na wyniki tego biznesu tak, jak to planowaliśmy. W ciągu roku liczba aptek własnych zmniejszyła się z 600 do 580" - powiedział.
Drogerie Natura zanotowały wzrost przychodów o 4% w skali roku. Na ten rok Pelion zakłada dalszy wzrost sprzedaży poprzez rozwój organiczny oraz rozwój usług dla klientów. Wiceprezes poinformował, że rozszerzanie asortymentu kosmetycznego przez sieci typu Biedronka, czy Lidl spowodowało, że ten wzrost jest tylko 4-proc. Podkreślił, że Drogerie Natura zachowują rentowność na poziomei EBITDA, jednak zadłużenie, z którym Pelion przejął tę sieć powoduje, że nie mają zysku netto. Sieć Drogerii Natura obejmuje 245 sklepów własnych, 38 agencyjnych oraz sklep internetowy.
Zysk netto grupy Pelion spadł do 4,9 mln zł w 2016 roku wobec 85,5 mln zł rok wcześniej. Rentowność netto spadła do 0,1% wobec 1,0% rok wcześniej. Rentowność EBITDA również zmniejszyła się o 0,9 pkt proc. do 1,4% na koniec ub. roku.
"Ten wynik netto za 2016 roku nie napawa optymizmem, a raczej budzi niepokój. Nie mamy poczucia stabilizacji i z niepokojem patrzymy w przyszłość. To jest jeszcze bardziej nieprzewidywalne otoczenie, niż w 2011 r." - powiedziała także Belina -Prażmowska.
Jak podkreślił Deuenhauer, ze względu na zmiany prawne - zarówno te, które już weszły w życie, jak i te planowane (np. projekt apteka dla aptekarza) powodują, że wynik netto grupy przestaje być przewidywalny.
"Wyniki EBITDA są o 1/3 niższe rok do roku, a zysk netto jak na tak dużą grupę jest symboliczny. Zainwestowaliśmy kilkaset milionów złotych w segment detaliczny. Jeśli zmiany będą głębokie, będziemy musieli dokonywać odpisów. Coś, co nie może się rozwijać, będzie się zwijać" - podkreślił.
Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.
(ISBnews)