Pieniądze mają związek z odczuwanym przez nas szczęściem. Dla Polaków kluczowe jest zabezpieczenie potrzeb podstawowych. Gdy jednak uda nam się ten poziom osiągnąć, dalszy wzrost zamożności nie przekłada się tak proporcjonalnie na wzrost naszego poziomu szczęścia.