Sfinks Polska przyjął "Strategię Grupy Sfinks na lata 2017-2022" w której zakłada m.in. dalszy rozwój restauracji pod marką Sfinks i dotychczasowych marek, podała spółka. Chce również zarządzać siecią restauracji nie mniejszą niż 400 lokali."Strategia Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022 przewiduje, że wszelkim działaniom realizowanym przez Sfinks w tym okresie będzie przyświecał cel budowania wartości dla akcjonariuszy. W okresie objętym strategią spółka będzie dążyła do osiągnięcia wzrostu wskaźnika P/E do poziomu liderów rynku w segmencie horeca oraz do wypłaty dywidendy. Działania ukierunkowane na wzrost biznesu będą realizowane przede wszystkim poprzez rozbudowywanie portfela komplementarnych marek gastronomicznych" - czytamy w strategii.

Spółka zapowiada, że rozwój w tym zakresie będzie prowadzony zarówno w sposób organiczny, jak również poprzez akwizycje.

"Koncepty restauracyjne będą rozwijane w ramach Sfinks Polska poprzez spółki zależne lub powiązane, przy zapewnieniu zachowania nad nimi kontroli. Spółka stawia sobie za cel zarządzanie w grupie Sfinks Polska sieciami o łącznej liczbie restauracji nie mniejszej niż 400 lokali" - podano także.

W dalszym ciągu flagową siecią będą restauracje działające pod marką Sphinx. Będą także rozwijane dotychczasowe sieci z portfolio Sfinks Polska: Chłopskie Jadło i WOOK.

"Spółka planuje również zaprojektowanie i wdrożenie marek własnych w segmencie fast casual dining (dania kuchni bliskowschodniej pod nową marką) i QSR (dania kuchni polskiej) oraz rozwój sieci restauracji typu pizza and pasta pod marką Fabryka Pizzy. W segmencie kuchni włoskiej - w wyniku realizacji strategii - grupa stawia sobie za cel stanie się liderem na rynku polskim. Spółka będzie też budować sieć gastro-pubów, a także sieci pod markami Meta, Meta Disco i Funky Jim na bazie posiadanych umów licencyjnych. Grupa będzie realizowała rozwój sieci istniejących i nowych konceptów zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i poprzez akwizycje" - czytamy dalej.

Realizacja strategii rozwoju na lata 2017-2022 będzie finansowana z wypracowanej wolnej gotówki, ze środków franczyzobiorców oraz dźwigni finansowej, z jednoczesnym dążeniem do utrzymania finansowych celów strategicznych.

"W tym celu spółka zamierza istotnie poprawić wskaźniki rentowności grupy, przekształcić część sieci restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło w lokale franczyzowe, dostosować wysokość spłat rat kapitałowo-odsetkowych do założeń strategii oraz wykorzystać finansowanie zewnętrzne (dłużne i kapitałowe) do rozwoju spółek grupy, przy utrzymaniu zakładanego poziomu wskaźnika dług/EBITDA, a także w większym stopniu wykorzystać „fit out" i w rezultacie zmniejszyć udział zaangażowania środków własnych w finansowanie inwestycji" - czytamy także.

Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Spółka zarządza sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w ramach których w Polsce działa 113 restauracji. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)