Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-04-03 5728,75 -1,5% -3,0% 3,7% 17,9%
Miedź 3M USD/t 2017-04-03 5753,00 -1,4% -2,8% 3,9% 19,0%
Ołów spot USD/t 2017-04-03 2276,00 -2,3% 1,5% 13,8% 30,8%
Ołów 3M USD/t 2017-04-03 2286,00 -2,3% 1,6% 13,4% 30,8%
Aluminium spot USD/t 2017-04-03 1940,25 -0,6% 3,0% 13,9% 27,4%
Aluminium 3M USD/t 2017-04-03 1952,00 -0,5% 3,2% 15,3% 27,1%
Cyna spot USD/t 2017-04-03 20084,00 -0,7% 3,1% -5,3% 20,0%
Cyna 3M USD/t 2017-04-03 20050,00 -0,6% 2,8% -5,1% 20,1%
Nikiel spot USD/t 2017-04-03 9785,00 -1,8% -10,5% -1,8% 18,2%
Nikiel 3M USD/t 2017-04-03 9850,00 -1,7% -10,4% -1,7% 18,4%
Cynk spot USD/t 2017-04-03 2681,00 -2,5% -3,1% 4,8% 43,8%
Cynk 3M USD/t 2017-04-03 2708,00 -2,3% -2,4% 5,1% 44,7%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-04-03 175,70 15,4% 8,2% -22,3% 102,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-04-03 67,70 2,0% 1,8% -1,6% 62,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-04-03 629,00 -0,3% 4,7% 1,5% 64,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-04-03 583,00 -0,3% 5,1% 1,6% 52,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-04-03 498,25 0,9% -2,4% -4,3% 36,9%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-04-03 463,25 0,2% -2,8% -5,7% 43,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-04-03 287,50 1,2% -5,1% -9,1% 91,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-04-03 283,00 1,3% -4,3% -8,1% 92,8%

(PAP Biznes)