XTPL

XTPL - spółka rozwijająca technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów - chce zadebiutować na NewConnect w I poł. 2017 roku, podała spółka. Na przełomie maja i czerwca planowane jest uruchomienie zapisów na akcje w ramach oferty, z której spółka chce pozyskać 10 mln zł, podano także. >>>> 

Synthos 

Zarząd Synthosa zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całego zysku spółki za rok 2016 na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, jako kapitał w dyspozycji zarządu, podała spółka. >>>>  

Akcjonariusze Synthosu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 maja o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, podał Synthos. Łącznie na buy-back może zostać przeznaczone 1 754,7 mln zł. >>>> 

Wielton  

Strategia Wieltonu na lata 2017-2020 zakłada na koniec okresu 2,4 mld zł przychodów przy sprzedaży na poziomie 25 tys. naczep i przyczep wobec 12,9 tys. w 2016 r., podała spółka w prezentacji. Dokument zakłada także 8% marży EBITDA w 2020 r.>>>> 

Strategia Wieltonu na lata 2017-2020 zakłada przeznaczanie na dywidendę 25-30% rocznego zysku netto, podała spółka. >>>> 

Strategia Wieltonu na lata 2017-2020 zakłada 110 mln zł nowych inwestycji i 50 mln zł inwestycji odtworzeniowych w tym okresie, podała spółka w prezentacji. >>>> 

Wielton uruchomi w Polsce fabrykę naczep i przyczep chłodniczych, w związku z planem wejścia na ten rynek, poinformował prezes Mariusz Golec. Spółka celuje w sprzedaż 700 szt. chłodni w 2020 r., osiągając tym samym 2% udziału w rynku UE. >>>> 

Wielton, zgodnie z nową strategią, chce być konsolidatorem na europejskim rynku naczep i przyczep, a obecnie analizuje "długą listę" firm - celów potencjalnych akwizycji, poinformował prezes Mariusz Golec.>>>> 

>>>  Zobacz też rekomendacje  

Altus TFI 

Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena sprzedaży, wynosząca 20 mln zł, może jeszcze ulec modyfikacji według ustalonego mechanizmu. >>>> 

Alumetal

Alumetal odnotował 89,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 74,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alumetal rekomenduje przeznaczenie 44,91 mln zł z zysku za 2016 r. (wynoszącego 77,45 mln zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 2,92 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Alumetal widzi możliwość poprawy wyników finansowych w ujęciu rocznym w 2017 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk. Według niego, sprzyjać jej będzie m.in. oczekiwana poprawa marży dla stopu 226 w tym roku. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen podpisał z Basell Orlen Polyolefins (BOP) umowę, na dostawę propylenu w wysokości 100 tys. ton rocznie. Dostawy propylenu - o wartości ok. 350 mln zł rocznie - rozpoczną się w II poł. 2018 r. po oddaniu do użytku budowanej w zakładzie produkcyjnym w Płocku instalacji metatez, podał koncern. >>>> 

Getback

Getback przydzielił obligacje serii IH o łącznej wartości nominalnej 21,51 mln zł, a emisja doszła do skutku, podała spółka. >>>> 

Master Pharm

Master Pharm odnotował 7,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atal

Atal sprzedał 676 lokali w I kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 34% r/r, podała spółka. W marcu 2017 sprzedaż wyniosła 269 lokali - to najwyższy miesięczny rezultat w historii spółki, podkreślił Atal. Deweloper podtrzymał też cel zwiększania sprzedaży r/r w tym roku. >>>> 

Robyg

Spółki z grupy Robyg uznały w przychodach szacunkowo 320 lokali w I kwartale 2017 r., podała spółka. >>>> 

Grupa Robyg podtrzymuje plan uznania w tym roku w przychodach ok. 2 500 lokali (po uznaniu szacunkowo 320 lokali w I kwartale 2017 r.) oraz przewiduje "znaczący wzrost" przekazań w 2018 roku, podała spółka.>>>> 

Erne Ventures

Erne Ventures podpisał list intencyjny oraz objął udziały w spółce Fat Dog Games (dawniej Dopamine sp. z o.o.), podała spółka. Planowane jest jej przekształcenie w spółkę w akcyjną oraz wprowadzenie na giełdę. >>>> 

Monnari Trade

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Monnari Trade wyniosła ok. 53,2 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o 2,7% r/r, podała spółka. >>>> 

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan spadła o 2% r/r i wyniosła ok. 121 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka. >>>> 

Gorenje

Gorenje rozważa emisję obligacji w celu dywersyfikacji źródeł finansowania i refinansowania długoterminowego zadłużenia, poinformowała spółka. Subskybcja ma zakończyć się do połowy maja br., podano także. >>>> 

ZUE

Konsorcjum firm ZUE, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol podpisało umowę z Zarządem infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) na wykonanie robót dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podało ZUE. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol uruchomiła sprzedaż pierwszego etapu projektu Murapol Poznańskie Ogrody, w którym do dyspozycji klientów postawiła 266 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 11,5 tys. m2, podała spółka. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi odnotowało 5,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vigo System

Vigo System wypracował 6,3 mln zł przychodów w I kw. 2017 r., tj. o blisko 35% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., podała spółka. >>>> 

Polwax

Polwax zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 w wysokości 20,87 mln zł w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>> 

PKO BP

Liczba rachunków klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego wzrosła o 230 tys. w skali roku. Coraz więcej rachunków otwierają osoby młode do 26. roku życia. Bank prowadzi już łącznie ponad 1,1 mln kont dla takich osób, podał bank. >>>> 

Erbud

Erbud zawarł kontrakt na budowę szpitala w Jarosławiu o wartości 17,9 mln zł, poinformowała spółka. Zakończenie kontraktu przewidziano na 5 lutego 2018 r. >>>> 

Capital Park

Capital Park planuje zakończyć gdański projekt Neptun House z hotelem Hampton by Hilton na początku przyszłego roku, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. >>>>  

Murapol

Murapol zakontraktował sprzedaż 814 mieszkań w I kw. 2017 roku, co oznacza wzrost o 16% r/r, poinformowała spółka. To rekordowy wynik wypracowany w I kwartale w ciągu jego całej 16-letniej historii spółki, podano również. >>>> 

Geotrans

Geotrans chce osiągnąć kapitalizację na poziomie co najmniej 12 mln euro (pow. 10 zł/akcja) i zbudować bazę kapitałową m.in. przez wypracowane zyski z działalności, wynika z opublikowanej strategii na lata 2017-2020. >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova BT, spółka zależna P.A. Nova, zawarła umowę nabycia nieruchomości w Bad Staffelstein (Niemcy), o powierzchni 4,5 tys. m2 za 0,95 mln euro, podała spółka. >>>> 

Bowim

Zarząd Bowim rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 1,83 mln zł, tj. 0,10 zł na akcję, z zysku za 2016 rok, podała spółka. >>>>  

Wittchen

Wittchen otrzymał decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie której utrzymana została w mocy decyzja dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 27 października ub.r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011, podał Wittchen. Łączna kwota zobowiązania podatkowego, wynikająca z otrzymanej decyzji może wynieść 6 mln zł plus odsetki, z czego 2,1 mln zł plus odsetki jest wymagalne na mocy otrzymanej decyzji. Spółka zapowiada wniesienie skargi kasacyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. >>>> 

LC Corp

LC Corp sprzedał 741 mieszkań netto w I kw. 2017 roku wobec 461 rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Orbis

Orbis zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 73,72 mln zł, czyli 1,60 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka. >>>>