GTC

Akcjonariusze Globe Trade Center (GTC) zdecydują o wypłacie 0,27 zł na akcję dywidendy i emisji do 15,5 mln akcji serii L, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 16 maja. "Zysk netto spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. […] w wysokości 741 011 000 zł zostanie podzielony w następujący sposób: a) kwota 124 258 449,06 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki […]; b) kwota 616 752 550,94 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 124 258 449,06 zł, tj. 0,27 zł na akcję" – czytamy w projekcie uchwały. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki na dzień 26 maja 2017 r. (dzień dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona w gotówce. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 12 czerwca 2017 r., podano również.

Globe Trade Centre (GTC) podpisało wiążącą umowę przedwstępną z bankami Banca Intesa Belgrad, VUB i PBZ na finansowanie Ada Mall w Belgradzie, w wysokości 64 mln euro, podała spółka. >>>> 

Famur

Famur Pemug – spółka zależna Famuru – podpisała umowę z JSW na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Węgla dla kopalni KWK "Budryk", podała spółka. Wartość kontraktu została określona na 132 348 780,49 zł netto. "Zakres zawartego kontraktu obejmuje wykonanie projektów wykonawczych, budowę i przebudowę obiektów budowlanych, dostawę urządzeń mechanicznych (w tym m.in. pras filtracyjnych, wirówek, osadzarek, przesiewaczy, przenośników, pomp) oraz urządzeń elektrycznych wraz z wyposażeniem i instalacjami, montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch, przeprowadzenie inwentaryzacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji typu koncesyjnego dla całości ZPMW oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Pekao

- Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,28 mld zł, co oznacza wypłatę w wysokości 8,68 zł na akcję, podała instytucja. >>>> 

Marvipol

Grupa Marvipol oraz akcjonariusze Soho Development zdecydowali o zakończeniu negocjacji w sprawie zakupu przez Marvipol pakietu akcji Soho Development, podał Marvipol. O odstąpieniu od transakcji zdecydował brak porozumienia w sprawie ceny i istotnych warunków transakcji. >>>>  

Kernel Holding 

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 11,9% r/r do 4,1 mln ton w I-III kw. roku obrotowego 2016/2017 (zakończonych 31 marca 2017 r.), podała spółka. >>>> 

iAlbatros

Członkowie zarządu i rady nadzorczej iAlbatros Group złożyli rezygnację. Akcjonariusze spółki podejmą decyzję o wyborze nowej rady oraz zastanowią się nad przyszłością spółki podczas walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca, wynika z komunikatów spółki. >>>> 

Gekoplast 

Gekoplast rozpoczął przegląd opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. >>>> 

i2 Development

Zarząd GPW postanowił określić piątek, 21 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15 tys. obligacji serii B spółki i2 Development, podała giełda. >>>> 

i2 Development odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

i2 Development rekomenduje wypłatę na dywidendę kwoty 18,43 mln zł, co daje 1,9 zł na akcję, podała spółka. Spółka zwołała także na 16 maja br. walne zgromadzenie, które zdecyduje m.in. o dywidendzie. >>>> 

Vivid Games

Gra "Real Boxing Manny Pacquiao", kolejna odsłona największej marki Vivid Games, ma dziś swoją premierę, podało Vivid Games. >>>> 

Ovostar Union

Ovostar Union N.V. odnotował 22,15 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 30,95 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Arctic Paper

Rada nadzorcza Arctic Paper powołała na kolejną kadencję zarząd z Perem Skoglundem jako prezesem, podała spółka. >>>> 

Unidevelopment 

Unidevelopment ogłosił przymusowy wykup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Monday Development po 0,81 zł za akcję, podała spółka. Dzień wykupu zaplanowano na 25 kwietnia br. >>>>   

Briju 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Briju osiągnięte od stycznia do marca wyniosły 35,9 mln zł i były niższe o 78,2% od wyniku osiągniętego rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

PBKM 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) przechowywał na koniec marca 144,8 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o ponad 14% w skali roku. W I kwartale 2017 roku PBKM pozyskał 4 841 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 4 583 rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

QubicGames

Sony Interactive Entertainment potwierdziło spółce QubicGames datę wprowadzenia do sprzedaży gry "The Legend of Dark Witch" na platformę Sony PS Vita w Europie i Ameryce Północnej na 25 kwietnia 2017 r., podała spółka. >>>> 

Uniserv-Piecbud

Grupa Uniserv-Piecbud przydzieliła 268 inwestorom obligacje o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. >>>>

Tauron, Grupa Azoty 

Tauron i Grupa Azoty podpisały list intencyjny określający ogólne zasady dotyczące rozpoczęcia współpracy nakierowanej na realizację projektu zgazowania węgla, poinformowały spółki. >>>> 

Tauron Polska Energia rozważy udział kapitałowy we wspólnej z Grupą Azoty inwestycji w instalację zgazowania węgla, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. >>>> 

Inpro

Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,01 mln z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

BioMaxima

BioMaxima wybuduje Centrum Badawczo Rozwojowe i nowy zakład produkcyjny w na terenie lubelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), poinformowała spółka. Inwestycja pochłonie ponad 14 mln zł. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty zakłada, że badania nad modelem biznesowym i technologią instalacji zgazowania węgla potrwają w II i II kw. br., a w IV będzie on gotowy, poinformował prezes Wojciech Wardacki.  >>>>

Grupa Azoty chce do lipca-sierpnia zakończyć analizy ws. ewentualnego wydłużenia łańcucha produktowego w ramach inwestycji PDH w Policach, poinformował prezes Wojciech Wardacki.  >>>> 

PGNiG 

Fitch Ratings przyznał Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, podała agencja. >>>>