Ukraińcy cenią sobie pracę w Polsce nie tylko ze względu wyższe zarobki, ale także dobre relacje ze współpracownikami i stosunek Polaków do imigrantów – wynika z najnowszego raportu Otto Work Force.
Wykres 1 / Media

Zdecydowanie dominującym powodem przyjazdu pracowników z Ukrainy do Polski były wyższe zarobki. Odpowiedź taką w 2016 roku wskazywało aż 94 proc. ankietowanych. Co ciekawe, rok wcześniej wyższe pensje stanowiły argument „tylko” dla 53 proc. badanych.

Wykres 2 / Media

Często wskazywanym powodem przyjazdu do Polski były również brak pracy na Ukrainie (67 proc.) oraz niekorzystna sytuacja polityczna w ojczyźnie (52 proc.).

Z danych wynika również, że w ciągu roku znacząco wzrósł odsetek Ukraińców, którzy chcą zostać w Polsce na stałe. W lutym 2015 roku odpowiedź taką deklarowało zaledwie 10 proc. ankietowanych. Rok później – aż 48 proc. Całkiem spory odsetek Ukraińców chce również regularnie przejeżdżać i pracować nad Wisłę (40 proc. wskazań). Zmniejszyła się natomiast grupa pracowników z Ukrainy, którzy planują zostać w Polsce tylko końca trwania wizy (z 15 proc. w 2015 roku do 11 proc. w 2016 roku).

Wśród powodów, które skłoniłyby Ukraińców do pozostanie w Polsce na stałe, znalazły się przede wszystkim wyższe zarobki (95 proc.) oraz gwarancja długotrwałego zatrudnienia (82 proc.). Rzadziej wskazywano na możliwość rozwoju (42 proc.) oraz pozyskanie w Polsce pracy dla członków rodziny (10 proc.).

Pracownicy znad Dniepru w większości dobrze oceniają swoją pracę w Polsce. Na pytanie, czy są zadowoleni z pracy nad Wisłą, aż 87 proc. ankietowanych odpowiedziało „raczej tak”, zaś 27 proc. „tak”. Odpowiedzi przeciwnych było znacznie mniej („raczej nie” – 2 proc., „nie” – tylko 1 proc.). 4 proc. badanych nie miało zdania.

Wykres 3 / Media

Ciekawych wyników dostarczają odpowiedzi na pytanie o to, co najbardziej podoba się Ukraińcom w pracy w Polsce. Oprócz nasuwającej się odpowiedzi o wyższych zarobkach (90 proc.) równie często wskazywano na relacje ze współpracownikami i stosunek Polaków do imigrantów (po 89 proc. wskazań). Aż 87 proc. ankietowanych uznało relacje z przełożonym za element, z którego są najbardziej zadowoleni.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku na terenie Polski, w oparciu o kwestionariusz ankiety na grupie 500 pracowników tymczasowych z Ukrainy, którzy pracują w Polsce za pośrednictwem OTTO Work Force Polska.