Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Industrial Milk Company (IMC) odnotował 21,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,49 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Znormalizowany zysk netto wyniósł 35,81 mln USD w 2016 r. wobec 44,71 mln USD zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 45,99 mln USD wobec 58,56 mln USD zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,74 mln USD w 2016 r. wobec 140,39 mln USD rok wcześniej.
Znormalizowana EBITDA w 2016 r. wyniosła 59 mln USD wobec 65,31 mln USD zysku rok wcześniej.
Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.
(ISBnews)