Kino Polska TV

Kino Polska TV odnotowało 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie >>>>

PGE

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) podjął uchwałę zmieniającą politykę dywidendy rekomendując zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018, poinformowała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała964 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 870 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje wzrostu zysku EBITDA w tym roku w segmencie Obrót, ale spadku - w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Odnawialnej oraz stabilnego wyniku w segmencie Dystrybucji, podała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) osiągnęła największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat notując 14-proc. wzrost r/r do 15 TWh, w tym wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24% r/r do 13,16 TWh, podała spółka. >>>>

Ogólne zaawansowanie prac w projekcie Opole II przekroczyło 75%, a zaawansowanie prac na terenie budowy projektu Turów wynosi ok. 25%, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Nakłady na inwestycje w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41% niższe niż przed rokiem, podała także spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) traktuje budowę elektrowni jądrowej, jak również nowych kopalni Gubin i Złoczew jako opcje, a decyzje o ewentualnej realizacji tych projektów chce podjąć po 2020 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>>

11bit studios

11bit studios odnotowało 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Agora

Agora rekomenduje przeprowadzenie procesu skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23,83 mln zł, przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję, podała spółka. >>>>

Agora odnotowała8,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka. >>>>

Agora rozpoczęła prace przygotowawcze do kolejnej perspektywy strategicznej, poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>

Agora ocenia, że formuła skupu akcji z poprzednich lat - w formie ogłoszenia oferty zakupu - sprawdziła się i ku niej się skłania, poinformował członek zarządu Grzegorz Kossakowski. >>>>

Agora, większościowy akcjonariusz sieci Helios, wskazuje, że poziom frekwencji w kinach w I kwartale zwiększa optymizm grupy, iż powtórzenie ubiegłorocznych rekordów jest możliwe, poinformował prezes Bartosz Hojka. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 200 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>

KGHM Polska Miedź celuje w EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 roku oraz marżę EBITDA grupy średnio powyżej 20% w latach 2017-2021, podała spółka w strategii na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040. >>>>

Polenergia

Polenergia odnotowała1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 36,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita odnotował33,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 29,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Eurocash

Eurocash odnotował14,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Eurocash analizuje możliwość zamknięcia lub zmiany lokalizacji 7 placówek Cash & Carry do końca tego roku, poinformował wiceprezes Jacek Owczarek. W I kw. spółka zamknęła 2 hurtownie, a w kwietniu kolejną.>>>>

Kogeneracja

Kogeneracja odnotowała101,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 100,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inpro

Inpro odnotowało6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

Akcjonariusze CCC zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca o przeznaczeniu 101,43 mln zł, pochodzących z zysku za 2016 r. oraz z kapitału zapasowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,59 zł na akcję, podano w projektach uchwał. >>>>

Akcjonariusze CCC zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019. Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji spółki, jeśli m.in. EBITDA Grupy przekroczy 550 mln zł w 2017 r. lub 650 mln zł w 2018 r. lub 800 mln zł w 2019 r., podała spółka. >>>>

Bloober Team

Bloober Team odnotował 0,62 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KSG Agro

KSG Agro odnotowało0,35 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Serinus Energy

Serinus Energy odnotował2,1 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,51 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wawel

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu 29,995 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 20 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Briju

Briju odnotowało0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wasko

Zarząd Wasko zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 r., w wysokości 3,59 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>>

Stalprofil

Stalprofil zawarł umowę z PGNiG Technologie na wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie odcinka liniowego gazociągu DN 700 Hermanowice – Strachocina, (łącznie 19,8 km) o wartości 28,86 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Mercator Medical

Mercator Medical odnotowała 0,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Benefit Systems

Benefit Systems przeznaczy 20 mln zł na pomoc właścicielom obiektów sportowych, którzy chcieliby przeprowadzić ich modernizację lub rozpocząć budowę nowych placówek, podała spółka. Celem programu pożyczkowego jest wsparcie obecnych i potencjalnych partnerów Benefit Systems oraz wzmocnienie krajowej branży fitness. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotuje "relatywnie dobre" wyniki za I kw. 2017 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski. >>>>

Umowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z obligatariuszami dopuszcza możliwość dywidendy za 2017 r., ale nie jest ona przesądzona, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) może zaprezentować strategię przed lub po tegorocznych wakacjach, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski. >>>>

Feerum

Feerum optymistycznie patrzy na perspektywy wyników finansowych w 2017 roku i liczy, że będą one znacznie lepsze niż w słabym ubiegłym roku i porównywalne do tych z 2015 r. Natomiast przyszły rok ma być jeszcze lepszy od obecnego, poinformował prezes Daniel Janusz. >>>>

Po zdobyciu kontraktu w Tanzanii, Feerum pracuje nad pozyskaniem kolejnych umów na budowę silosów zbożowych w Afryce, gdzie widzi ogromny potencjał rynkowy i chce być istotnym graczem, poinformował prezes Daniel Janusz. >>>>

Feerum zakończyło zasadniczą część swojego programu inwestycyjnego, w związku z czym - w przypadku wypracowywania pozytywnych wyników finansowych - będzie chciało dzielić się z akcjonariuszami zyskami za 2017 r. i kolejne lata, poinformował prezes Daniel Janusz. >>>>

LW Bogdanka

Studium wykonalności projektu bloku w technologii zgazowania węgla (IGCC) w pobliżu kopalni Bogdanka powinno zostać ukończone do końca roku, poinformował prezes LW Bogdanka Krzysztof Szlaga. >>>>

Talanx

Akcjonariusze Talanx zdecydowali o wypłacie 1,35 euro dywidendy na akcję, podała spółka. >>>>