"Planowane upublicznienie Nextbike Polska to kolejny milowy krok w rozwoju spółki, potwierdzający jej dojrzałość organizacyjną, bardzo dobre perspektywy i wysoki potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu. Rynek kapitałowy to oczywiście dostęp do środków finansowych, ale przede wszystkim ogromna nobilitacja i potwierdzenie najwyższych standardów biznesowych, jakimi kierujemy się w bieżącej działalności. Według naszych szacunków debiut powinien mieć miejsce na przełomie pierwszego i drugiego półrocza br." - powiedział prezes Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.

Walne zgromadzenie podjęło dzisiaj m.in. uchwałę dot. podwyższenia kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii B oraz C do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić przez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 51 000 akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru. Na chwilę obecną (przed planowaną emisją) kapitał zakładowy Nextbike Polska obejmuje 1 020 000 akcji. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w sposób niestanowiący oferty publicznej.

"W ramach oferty prywatnej Nextbike Polska przeprowadzonej w końcówce ub.r. zobowiązaliśmy się wobec inwestorów, że stosunkowo szybko będziemy chcieli spółkę upublicznić. Obietnicy dotrzymujemy – jesteśmy przekonani, że Nextbike Polska ma wszelkie cechy niezbędne do bycia spółką notowaną - solidne wyniki finansowe, bardzo dobre perspektywy wzrostu na atrakcyjnym rynku i ambitne plany dalszego rozwoju. Nextbike Polska będzie pierwszą, ale zapewne nie ostatnią spółką z portfela Larq, która zadebiutuje na giełdzie – naszą intencją jest aktywne wspieranie spółek w rozwoju z wykorzystaniem dostępnych opcji strategicznych, w tym m.in. środków pozyskanych poprzez zorganizowany rynek publiczny. Decyzje w tym zakresie będziemy każdorazowo podejmować mając na uwadze optymalną ścieżkę wzrostu poszczególnych spółek z naszego portfela" - powiedział członek zarządu Larq Mikołaj Chruszczewski, cytowany w komunikacie.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)