Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Apatora przekroczą 50 mln zł, a zdolność produkcyjna w br. segmencie pomiarowym może wynieść 2 mln sztuk zarówno liczników gazu, jak i energii, poinformował prezes Andrzej Szostak.
"Najmocniej rośnie nasza linia pomiaru gazu, gdzie pracujemy nad wzrostem mocy produkcyjnych. Inwestujemy w automatyzację produkcji i skalujemy ją" - powiedział Szostak podczas prezentacji wyników.
Capaex Apatora wyniósł w I kw. 11,03 mln zł, a przedstawiciele spółki zadeklarowali, że na koniec roku nakłady inwestycyjne przekroczą 50 mln zł.
"Dzięki skalowaniu produkcji i automatyzacji możemy zwiększyć moce produkcyjne do 2 mln liczników zarówno gazu, jak i prądu bez rozbudowy zakładów. Staramy się bowiem unikać zbędnych inwestycji w majątek trwały wybierając inne metody na wzrost mocy produkcyjnych" - podsumował Szostak.
Obok inwestycji w kluczowych zakładach w Toruniu i Tczewie spółka w ramach nakładów inwestycyjnych zaplanowała prace nad rozwojem nowych produktów i technologii.
Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
(ISBnews)