Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gekoplastu pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu co do podwyższenia rekomendowanej walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2016 w wysokości 0,55 zł na akcję, poinformowała spółka. Wcześniej rekomendacja zakładała wypłatę 0,52 zł na akcję.
"Generujemy coraz lepsze wyniki finansowe oraz rozwijamy skalę biznesu w oparciu o poczynione w poprzednich latach inwestycje rzędu blisko 40 mln zł. W rezultacie możemy pogodzić wyższą wypłatę dla akcjonariuszy z realizacją strategii rozwoju. Obszar wielkości inwestycji w kolejnych latach będzie przy tym silnie skorelowany z efektami analizy opcji strategicznych, jaką obecnie realizujemy, w tym m.in. akwizycje, pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego czy zawarcie aliansu strategicznego" - powiedział prezes Piotr Górowski, cytowany w komunikacie.
Gekoplast za rok 2015 wypłacił 0,50 zł dywidendy, a za rok 2014 - 0,35 zł, podano także.
Gekoplast odnotował 6,04 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej.
Gekoplast S.A. to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych. Jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Spółka jest notowana na rynku główny GPW od maja 2016 r.
(ISBnews)