"Odbyliśmy szereg spotkań z polskimi i zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi. Przedstawiliśmy założenia strategii rozwoju grupy w najbliższych latach. Jej kluczowym elementem jest zainicjowany i prowadzony przez nas proces połączenia potencjałów Famuru i Kopeksu, którego finalizacja otwiera nam drogę do budowy polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie" – skomentował w poniedziałek prezes Famuru Mirosław Bendzera.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przedstawiciele Famuru odbyli spotkania i telekonferencje z ponad 80 inwestorami instytucjonalnymi m.in. z Warszawy, Londynu, Tallina, Wiednia, Frankfurtu, Sztokholmu, Abu Dhabi i Genewy.

"Bardzo pozytywnie odbieramy tak szerokie zainteresowanie zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy dobrze znali spółkę oraz branżę, w której działamy. Chcemy stać się firmą globalną pod każdym względem, zarówno w zakresie rynków na których realizujemy kontrakty, jak i pod kątem prowadzonych przez nas relacji inwestorskich" – ocenił Bendzera.

Akwizycja Kopeksu przez Famur to najważniejsze wydarzenie w procesie konsolidacji branży okołogórniczej w Polsce. Integracja obu giełdowych grup zostanie przeprowadzona w tym roku, a formalne zakończenie tego procesu jest planowane w pierwszym kwartale 2018 r.

Reklama

Szczegółowy harmonogram działań integracyjnych Famur zaprezentował niespełna miesiąc temu, kiedy spółka złożyła swojemu właścicielowi, firmie TDJ, ofertę zakupu 65,8 proc. akcji Kopeksu. TDJ w ubiegłym roku przejęła kontrolę nad Kopeksem, rozpoczynając przygotowania do jego integracji z Famurem.

Jak informowano w maju br., transakcja przejęcia Kopeksu przez Famur będzie ma być finansowana ze środków pozyskanych z podwyższenia kapitału Famuru, zakładającego emisję akcji stanowiących do 15 proc. w podwyższonym kapitale spółki. W sumie na realizację planów rozwojowych Famur potrzebuje 400 mln zł, z czego trzy czwarte na przedsięwzięcia dotyczące Famuru, a ok. 100 mln zł - na realizację planów spółki Famur Famak, wyspecjalizowanej m.in. w górnictwie odkrywkowym. Całe 400 mln zł grupa chce pozyskać z emisji akcji.

Kolejnym, po kupnie (za 204 mln zł) przez Famur większościowego pakietu akcji Kopeksu od TDJ, etapem integracji ma być restrukturyzacja i reorganizacja przejętych aktywów Kopeksu, tak by odpowiednio dostosować ich strukturę i sprawnie połączyć potencjał obu grup. Planowany jest podział majątku Kopeksu na część maszynową (to ok. 80 proc. aktywów, w tym fabryki maszyn górniczych) oraz część usługowo-handlową (gdzie znajdą się firmy Kopex PBSz, Dalbis oraz działalność handlowa).

Docelowo część maszynowa Kopeksu ma być w pełni zintegrowana z Famurem, a akcjonariusze mniejszościowi, posiadający w sumie 34,2 akcji Kopeksu, otrzymają w zamian przeznaczone dla nich akcje nowej emisji Famuru – tym samym staną się posiadaczami 3,2 proc. podwyższonego kapitału Famuru. Nadal będą też posiadaczami mniejszościowego pakietu akcji w usługowo-handlowej części majątku Kopeksu.

Szefowie Famuru chcą, by stał się on trzecią wiodącą grupą oferującą maszyny i usługi górnicze na świecie, obok takich światowych potentatów jak Komatsu i Caterpillar. Ponadto Famur, wyspecjalizowany obecnie w maszynach dla górnictwa podziemnego, chce doprowadzić do konsolidacji sektora maszyn i usług dla górnictwa odkrywkowego – liderem w tym zakresie ma być spółka Famur Famak, należąca do grupy kapitałowej Famuru.

W tym roku Famur pozyskał duże kontrakty m.in. w Rosji i Turcji. Firma liczy na wzrost zamówień z rynków zagranicznych – prowadzi rozmowy w krajach Ameryki Południowej i Północnej, Bliskiego Wschodu oraz w Rosji i Kazachstanie. Chce uczestniczyć w dużych projektach energetyczno-wydobywczych m.in. w Rosji, Turcji, Indonezji, Indiach czy Wietnamie. Ekspansja zagraniczna to główny cel rozwojowy grupy, która w ciągu najbliższych pięciu lat chce zwiększyć do 50 proc. udział eksportu w ogólnych przychodach wobec 30 proc. w ubiegłym roku. Docelowo, w perspektywie 7-10 lat, większość przychodów zintegrowanej grupy ma pochodzić z rynków zagranicznych. (PAP)