Copernicus TFI złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Altus 20 FIZ


Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Urząd.
Wniosek wpłynął 1 czerwca, sprawa jest w toku.
"Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zamierza samodzielnie i nieodpłatnie przejąć zarządzanie Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który jest jednym z funduszy inwestycyjnych zarządzanych obecnie przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku uzyskania zgodny prezesa UOKiK, przejęcie zarządzania nastąpi z chwilą wejścia w życie zmian w statucie funduszu odnoszących się do wskazania wnioskodawcy jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, prawo i obowiązki zarządzania oraz reprezentowania funduszu wobec osób trzecich przejdzie na Copernicus Capital TFI S.A., który jednocześnie [...] nabędzie status podmiotu będącego organem funduszu i wstąpi w prawa i obowiązki Altus TFI, które dotychczas było towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym Altus 20 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym" - czytamy w komunikacie.
W maju Altus TFI zawarł umowę z Copernicus Capital TFI dotyczącą przejęcia przez Copernicus Capital TFI od Altus TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Altus 20 FIZ.
Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.
Copernicus Capital TFI to niezależne od instytucji finansowych towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Działa na rynku od października 2004 r.
(ISBnews)