Zwycięzcy konkursu DGP łączą dobre wyniki finansowe z zaangażowaniem, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii.
ikona lupy />
Nagrody dla najwyżej ocenianych banków zostały wręczone podczas gali, która odbyła się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego / Dziennik Gazeta Prawna
ING Bank Śląski drugi rok z rzędu jest zwycięzcą rankingu „Gwiazdy bankowości” organizowanego przez DGP wspólnie z firmą konsultingową PwC. O włos wyprzedził Alior Bank. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Zachodni WBK. Przed rokiem Alior był na trzeciej pozycji, a BZ WBK tuż za nim. Drugie miejsce wywalczył wówczas mBank, który tym razem znalazł się poza podium.
O pozycji w naszym rankingu decydują twarde wskaźniki finansowe, ale też opinia kapituły dotycząca innowacji wprowadzonych w poprzednim roku przez poszczególnych uczestników konkursu oraz ocena jakościowa dotycząca całości ich funkcjonowania.
W żadnej z kategorii opartych na danych finansowych ING Bank Śląski nie znalazł się na pierwszym miejscu. Ale zawsze był w czołówce. Efekt: gdybyśmy brali pod uwagę wyłącznie to, co wynika ze sprawozdań finansowych, ING BSK byłby liderem. Ale dzięki innowacjom oraz ocenie kapituły jego pozycja jeszcze się umocniła.
Reklama
Alior Bank wygrał w kategorii „Tempo rozwoju”. Tu miał na tyle dużą przewagę nad konkurentami, że słabsze wyniki, jeśli chodzi o „Dochodowość i efektywność”, a szczególnie „Strukturę biznesu”, nie odebrały mu drugiego miejsca w podsumowaniu wskaźników finansowych, a wysokie oceny, jeśli chodzi o innowacje, umocniły go na tej lokacie w ogólnym podsumowaniu.
Na trzecim miejscu znalazł się Bank Zachodni WBK. To zwycięzca w kategorii „Dochodowość i efektywność”.
Tak wyglądały wyniki w kategorii „Banki uniwersalne”. Klasyfikowaliśmy tu 13 banków (jednego zgłoszenia nie uwzględniliśmy ze względu na to, że bank nie dysponował w wyznaczonym terminie opinią audytora). Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na osobną kategorię „Banki specjalistyczne” (to uczestnicy deklarowali, do której grupy chcą być zaliczeni). Tu zwycięzcą okazał się PKO Bank Hipoteczny.
Nagrody dla najwyżej ocenianych banków zostały wręczone podczas gali, która odbyła się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Dla uczestników była to również okazja do zastanowienia się nad rolą i przyszłością sektora bankowego w naszym kraju.
– Sukces wielu naszych przedsiębiorców był wynikiem tego, że to sektor finansowy dał polskiemu biznesowi profesjonalizację, umiejętność prowadzenia biznesu na wyższym poziomie. I nadal daje. Coraz bardziej uświadamiany to sobie przy zagranicznej ekspansji naszych firm. Kompetencje sektora finansowego w Polsce pozwalają firmom przechodzić na ten kolejny etap rozwoju – mówił Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego DGP. I dodawał: – Sektor, który jest liderem profesjonalizacji prowadzenia biznesu, zasługuje na to, by doceniać tych, którzy są jego liderami.
Andrzej Kaźmierczak, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, który reprezentuje prezesa NBP w Komisji Nadzoru Finansowego, podkreślał znaczenie stabilności sektora bankowego. Wskazywał, że dbałość o tę stabilność jest coraz częściej wymieniana wśród najważniejszych zadań banków centralnych.
– U nas przed sektorem bankowym stoi wiele wyzwań. Realizujemy obecnie nową strategię gospodarczą, w której duży nacisk kładzie się na wzrost oszczędności. Z drugiej strony kładzie się nacisk na zdynamizowanie inwestycji. Wobec tego rola sektora bankowego rośnie, ponieważ jego zadaniem będzie racjonalny, efektywny rozdział nadwyżek pieniężnych na cele najbardziej efektywne, najbardziej innowacyjne – podkreślał przedstawiciel banku centralnego.
Uczestnicy spotkania wielokrotnie nawiązywali do rozwoju technologii w sektorze finansowym.
– Rozwój technologiczny banków jest ważny dla budowy pozycji konkurencyjnej. On przekłada się na możliwość oferowania innowacyjnych produktów i usług, ale także na obniżanie kosztów prowadzonej działalności. To bardzo istotny element, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe, w którym funkcjonują banki, i różnego rodzaju obciążenia, które muszą ponosić – argumentował Tomasz Piwowarski, dyrektor departamentu inspekcji bankowych, instytucji płatniczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Chociaż polskie banki należą do liderów nie tylko w Europie, ale także na świecie, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne, to część członków kapituły była zaskoczona, że niektóre z nich nie były w stanie wskazać ani jednej innowacji wprowadzonej w ubiegłym roku. W trakcie gali finałowej zwracał na to uwagę Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu i członek kapituły konkursu DGP.
W kategorii „Banki uniwersalne” sklasyfikowaliśmy następujące instytucje: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole Bank Polska, Euro Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Raiffeisen Bank Polska. W kategorii „Banki specjalistyczne” pod uwagę braliśmy wyniki DNB Bank Polska, Idea Banku, PKO Banku Hipotecznego, mBanku Hipotecznego oraz Santander Consumer Bank.
Partnerem merytorycznym rankingu i gali była firma PwC. Partnerem gali była spółka Sygnity. ⒸⓅ

Ogółem

Bank Punkty
1 ING Bank Śląski 66,4
2 Alior Bank 64,0
3 Bank Zachodni WBK 53,1
4 PKO BP 48,2
5 Bank Millennium 47,1
6 mBank 46,5
7 Bank Pekao 43,8
8 Bank Handlowy 42,6
9 BGŻ BNP Paribas 31,7
10 Eurobank 29,9

Jak wyłoniliśmy najlepszych

Nad konkursem czuwała kapituła w składzie:
Ryszard Kokoszczyński, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego;
Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu;
Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC;
Łukasz Wilkowicz, dziennikarz DGP.
Na pierwszym posiedzeniu, pod koniec marca, kapituła przyjęła metodologię rankingu. W porównaniu z poprzednimi edycjami zdecydowaliśmy się na dwie zmiany. Po pierwsze, tym razem uwzględnialiśmy dane skonsolidowane, obejmujące całe grupy kapitałowe banków, nie zaś jednostkowe, jak dotąd. Po drugie – wprowadziliśmy dodatkową kategorię: banków specjalistycznych.
Później rozesłaliśmy do wszystkich działających w Polsce banków komercyjnych (spółek akcyjnych) ankietę, w ramach której uczestnicy konkursu przedstawiali swoje wyniki finansowe oraz opis najważniejszych wprowadzonych w ubiegłym roku innowacji (do banków należał wybór, czy były to innowacje, produktowe czy procesowe). Po zweryfikowaniu danych finansowych nadesłanych przez banki i opracowaniu ich przez PwC członkowie kapituły niezależnie od siebie dokonali oceny jakościowej poszczególnych banków oraz zgłoszonych innowacji. Na koniec kapituła zebrała się ponownie i zatwierdziła wyniki.
Na ostateczną punktację każdego banku złożyła się ocena kilkudziesięciu wskaźników finansowych w trzech kategoriach (tempo rozwoju, struktura biznesu, dochodowość i efektywność), a także ranking innowacyjności banków i dodatkowa ocena kapituły (dokonywana niezależnie przez każdego z jej członków). W zależności od uzyskanej pozycji banki otrzymywały określoną liczbę punktów – najlepszy dostawał 100 pkt, dziesiąty – 10 pkt. Każdy ze wskaźników miał z góry określoną wagę w ramach jednej kategorii. Kategorie „Struktura biznesu” i „Dochodowość i efektywność” miały po 25 proc. wagi w klasyfikacji ogólnej, „Tempo rozwoju” – 20 proc., „Innowacyjność” – 15 proc. Z kolei 15 proc. ostatecznego wyniku zależało od oceny banku dokonanej przez członków kapituły.

>>> Polecamy: Kolejny kraj na drodze do euro. Merkel i Macron pomogą Bułgarii wejść do systemu ERM-2