MF podało, że zmiana państwowego długu publicznego w I kwartale 2017 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 10.823,4 mln zł (+1,2 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 10.873,7 mln zł (+1,2 proc.),

Reklama

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 736,9 mln zł (-1,1 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 729,1 mln zł (-1,1 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 10,4 mln zł (-13,1 proc.).

"Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kwartału 2017 r. 1.023.873,7 mln zł i spadło w stosunku do końca 2016 r. o 27.365,0 mln zł (-2,6 proc.). Spadek był wynikiem umorzenia pożyczek w wysokości 39,2 mld zł udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa. Umorzenie pożyczek nie miało wpływu na poziom PDP (zadłużenia sektora finansów publicznych po konsolidacji)" - napisano w komunikacie.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, według wstępnych szacunków resortu finansów, wzrósł w I kwartale 2017 r. o 7.299,2 mln zł (+0,7 proc.) do poziomu 1.013.571,4 mln zł.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:

- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 1.132,8 mln zł),

- spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 1.050,2 mln zł),

- wzrost wartości portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 657,0 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku zwiększenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie kształtowania się kursów walut obcych (o 200,4 mln zł). (PAP Biznes)