Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację dla Emperii do 'akumuluj' wobec 'kupuj' wcześniej, zaś cenę docelową akcji podnieśli do 95,4 zł wobec 82 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 19 czerwca.
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 85 zł. Dzisiaj ok. godz. 9 kurs spółki wynosił 84,81 zł.
"Tak jak wskazywaliśmy w naszej rekomendacji ze stycznia, walory Emperii okazały się jednym z lepszych typów z szerokiego sektora handlu. W bieżącym raporcie podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki. Przede wszystkim akcentujemy prowadzony proces poszukiwania inwestora strategicznego, który docelowo może zakończyć się wezwaniem na walory grupy. W naszej ocenie pozyskanie podmiotu, który wesprze finansowo segment detaliczny, zwiększy możliwości akwizycyjne i zapewne pozwoli również na szybszy rozwój organiczny. Z optymizmem podchodzimy do ścieżki wynikowej w kolejnych kwartałach" - czytamy w raporcie.
Analitycy spodziewają się, że II kw. 2017 r. okaże się bardziej udany niż I kw. br. w wykonaniu Emperii.
"W ujęciu przychodowym liczymy na osiągnięcie ok. 674 mln zł przychodów, co oznaczałoby wzrost r/r o 11%. Oczekujemy również, że dalszej odbudowie będzie ulegała marża brutto (estymujemy, że wyniesie 28,9%; poprawa o 1,2 pkt. proc. r/r). Na poziomie EBITDA prognozujemy ok. 30,9 mln zł zysku (+22% r/r; po oczyszczeniu o saldo pozostałej działalności operacyjnej + 27% r/r), z kolei wynik netto powinien być bliski 15,2 mln zł. W perspektywie kolejnych kwartałów liczymy na silniejszy powrót pozytywnych tendencji i oczekujemy, że grupa osiągnie w '17 ponad 2,7 mld zł obrotów i 114,4 mln zł EBITDA" - czytamy dalej.
(ISBnews)