Adamczyk odwiedził w czwartek węzeł Bielice na Pomorzu koło Koszalina łączący drogi S6 i S11. Zwrócił uwagę, że w regionie tym zaczyna się wiodąca na południe droga ekspresowa S11, ale także droga S3, która łączy zespół portów Szczecin-Świnoujście z południem Europy. Zaznaczył, że w związku z tym może przekazać dobrą wiadomość - przed dwoma tygodniami spotkał się z ministrem transportu Republiki Czeskiej, z którym podpisał kolejne porozumienie.

Zgodnie z nim - wobec decyzji rządu polskiego o realizacji całego przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie Polski do granicy z Czechami - strona czeska intensyfikuje działania, aby budować drogę D11, czyli autostradę, która połączy się z drogą ekspresową S3, a tym samym połączy zespół portów Szczecin-Świnoujście i cały region zachodni z południem Europy.

"I to jest dobra wiadomość. Myślę, że ożywienie gospodarcze tego regionu jest niemożliwe bez dobrej sieci komunikacyjnej, sieci drogowej, bo ta w dużej mierze jest podstawą aktywności gospodarczej, podobnie, jak sieć kolejowa. I tak z tego punktu widzenia ważna jest również droga ekspresowa S11" - dodał.

Poinformował o przekazaniu oddziałowi zachodniopomorskiemu GDDKiA programów inwestycyjnych oraz aneksów do nich, które odnoszą się do kolejnych odcinków drogi ekspresowej S11 od Koszalina do Poznania, czyli do skrzyżowania z autostradą A2. Adamczyk wyraził nadzieję, że będzie można powiedzieć, iż na całym odcinku S11, czyli od Koszalina do autostrady A2 oraz od Poznania w kierunku Górnego Śląska będą realizowane prace przygotowawcze, które mają na celu uzyskanie decyzji środowiskowych i przygotowanie konkretnych programów pozwalających w przyszłości ogłaszać przetargi.

Reklama

"To już nie będzie tak, że będziemy mówili o inwestycjach, ale w kontekście pustych okładek, gdzie na okładce opisany jest kompletny odcinek przebiegu drogi, a między tymi okładkami niestety jeszcze nic nie ma. Chcemy przygotować się do tego momentu, kiedy pojawią się kolejne źródła finansowania, kiedy będzie można kierować do przetargu konkretne odcinki drogi ekspresowej S11" - mówił.

"Dzisiaj po takiej dużej ofensywie, ale przede wszystkim po nowelizacji, uzupełnieniu programu budowy dróg i autostrad, mogę powiedzieć, że odcinek Koszalin-Bobolice (...) ma zapewnione finansowanie. Odcinek ten jest w przygotowaniu" - zapewnił Adamczyk. "Dzisiaj możemy powiedzieć, że +droga życia+ (...) ma szanse na to, żeby została zrealizowana, bo do tej pory ona była wyłącznie w fazie realizacji odcinkowych, niepełnych" - dodał.

"My mówimy o pełnej sieci drogowej naszego kraju, o ruszcie komunikacyjnym, który daje impuls do rozwoju gospodarczego konkretnego regionu" - powiedział. Przypomniał, że znaleziono finansowanie, dzięki któremu realizowana może być trasa Via Carpatia. Zwrócił uwagę, że układ południkowy w planowaniu inwestycji drogowych był do tej pory bardzo niedoceniany.

"Mówimy o drodze ekspresowej S7, która łączy, podobnie jak autostrada A1, z południową granicą państwa zespół portów Trójmiasta. Mówimy o drodze ekspresowej S3 w pełnym wymiarze (...). Naszym celem jest budowa takiego rusztu, który w układzie komunikacyjnym Europy pozwoli łączyć Bałtyk z morzami południowej Europy" - oświadczył szef resortu infrastruktury i budownictwa.

"Jestem przekonany, że każdy region ma prawo do tego, żeby się rozwijać. Dzisiaj musimy podejmować decyzje i dbać o to, aby ten zrównoważony rozwój każdego regionu wpływał na dynamikę wzrostu gospodarczego naszego kraju" - powiedział.

Adamczyk wyraził ponadto nadzieję, że liczy, iż dominujący kilka lat temu model rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjny, oparty na finansowaniu większych ośrodków z nadzieją, że one będą finansować biedniejsze rejony, został odsunięty na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów. "Mam nadzieję, że taki zrównoważony rozwój będzie też dotyczył środkowego wybrzeża, środkowej części naszego kraju, patrząc z perspektywy północy" - dodał.