Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

LPP

LPP zawarło z firmą H&O Fashion Chains Ltd z siedzibą w Izraelu umowę o współpracę na zasadzie franczyzy, podała spółka. >>>>

Elektrobudowa

Grupa kapitałowa Elektrobudowy miała przychody na poziomie 356,1 mln zł i zysk netto w wysokości 17,2 mln zł w I półroczu 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników. >>>>

Ciech

Ciech odnotował 92,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 161,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LiveChat

Zysk netto LiveChat wzrósł od 21% do 11,07 mln zł w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. kwiecień-czerwiec 2017), podała spółka. >>>>

Kino Polska

Kino Polska odnotowało 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Cube.ITG

Cube.ITG zawarł z 42 podmiotami (w tym 13 osobami prawnymi) umowy objęcia 4 934 246 akcji serii C po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19 736 984 zł, podała spółka. >>>>

Qumak

Qumak podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji serii L na kwotę 1,0 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>

Wittchen

Wittchen odnotował 0,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Enei

Rada nadzorcza Enei odwołała ze składu zarządu Wiesława Piosika, członka zarządu ds. korporacyjnych i Mikołaja Franzkowiaka, członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. Równocześnie rada nadzorcza delegowała Rafała Szymańskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. korporacyjnych na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Zdecydowano także o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: członka zarządu ds. korporacyjnych oraz członka zarządu ds. Finansowych. >>>>

TXM

Rada nadzorcza TXM powołała Marcina Gregorowicza na prezesa spółki od 14 września 2017 r., podał TXM. >>>>

Eurocash

Eurocash odnotowało 62,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 52,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Eurocash podkreślił, że został poszkodowany przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT, w związku z czym wyniki finansowe zostały obciążone jednorazową rezerwą na potencjalne zobowiązania w podatku VAT. >>>>

Mennica Polska

Mennica Polska zawarła z Ministerstwem Finansów - Departamentem Skarbu w Tajlandii umowy na produkcję i dostawę w 2017 i 2018 r. złotych medali upamiętniających ceremonię kremacji Króla Bhumibola Adulyadeja w ilości 99 tys. szt. Szacunkowa wartość umowy wraz z kruszcem opiewa na łączną kwotę 86,9 mln USD, podała spółka. >>>>

PZU

Po sierpniowych nawałnicach Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wypłacił odszkodowanie lub zaliczkę prawie 19 tysiącom klientów spośród niemal 33 tysięcy zgłoszeń, podała spółka. >>>>

Mostostal Zabrze

Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła z Euroglas Polska umowę dotyczącą dostawy oraz montaż konstrukcji stalowych oraz montażu części technologiczne huty szkła Euroglas 2 w Ujeździe, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 4,4 mln euro netto, podano także. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał umowę z zarządem powiatu wrzesińskiego na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (CBiRNT) we Wrześni za 23,94 mln zł brutto, podała spółka. >>>>