Polimex-Mostostal ocenia, że uzyskanie zrównoważonej struktury przychodów z działalności podstawowej (bez największych projektów) nastąpi w ciągu 3-4 lat. Z działalności podstawowej grupa chce mieć 1,7-1,9 mld zł sprzedaży rocznie, poinformowali członkowie zarządu."Chcemy mieć ok. 1,7-1,9 mld zł przychodów, zgodnie z planem rozwoju, z działalności podstawowej, bez dużych projektów. Czyli nie mówimy tu o Ostrołęce czy PDH. To pozwala nam utrzymać w miarę stabilną marżę EBITDA na grupie ok. 7-8% i to jest cel, do którego spółka dąży" - powiedział wiceprezes Andrzej Juszczyński podczas konferencji prasowej.

Pytany, jak proporcje pomiędzy podstawową działalnością a dużymi projektami kształtują się obecnie wyjaśnił, że w 1,34 mld zł przychodów za I półrocze udział projektów w Opolu (budowa bloku 5 i 6 w Elektrowni Opole) i Kozienicach (budowa bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice) sięgnął łącznie ok. 680 mln zł.

Natomiast w obecnym portfelu zamówień udział tych dwóch projektów sięga ok. 700 mln zł z ok. 2,7 mld zł.

"Zakładam, że będzie 1,7-1,9 mld zł z mniejszych kontraktów. To znaczy, że segment produkcja to będzie ponad 500 mln zł. Zostaje ok. 60% na trzy segmenty - budownictwo, energetykę i naftę. Tutaj zakładamy docelowo, że powinno być po równo. Tak, że te z tych 60% powinien mieć po 20% każdy z nich" - uzupełnił prezes Antoni Józwowicz.

Pytany o perspektywę uzyskania takiej struktury przychodów z działalności podstawowej, prezes odpowiedział: "To jest 3-4 lata".

W I półroczu Grupa miała 1,34 mld zł skonsolidowanych przychodów. Podczas konferencji prasowej Juszczyński informował, że w tym roku sprzedaż sięgnie "nie więcej niż 2,3 mld zł".

W maju br. rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu zatwierdziła plan rozwoju grupy na lata 2017-2023, tj. Kompleksowy Plan Rozwoju Działalności Grupy Kapitałowej. Zakłada on odzyskanie pozycji wiodącej polskiej firmy budowlanej poprzez wysoko rentowne zaangażowanie w energetyce, segmencie nafta, gaz i chemia, budownictwie przemysłowym oraz produkcji. Realizacja celów strategii ma pozwolić m.in. na poprawę średniorocznej marży i obniżenie dźwigni finansowej, podano wtedy.

Zgodnie z planem Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej wartość dla akcjonariuszy, realizującej wysokomarżowe projekty, w szczególności działając w trzech obszarach: energetycznym, nafta, gaz i chemia oraz budownictwa przemysłowego.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.(ISBnews)