Merlin Group

Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka.  "Zarząd emitenta informuje, że w dniu 7 czerwca podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu […] procesu negocjacji mających na celu nabycie […] 100% udziałów spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i ustalenie przez strony treści umowy dotyczącej przedmiotowej transakcji" – czytamy w komunikacie.

Unified Factory

Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka. "W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2 580 000,3 zł w drodze emisji nie więcej niż 2 866 667 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,90 zł każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zarząd Unified Factory ustalił cenę maksymalną jednej akcji serii F na 19 zł" – czytamy w komunikacie.

Dekpol

Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nowe Rokitki w Rokitkach k/Tczewa, obejmującego 68 mieszkań, podała spółka. "W ramach IV etapu inwestycji spółka planuje budowę 68 mieszkań wraz z piwnicami o łącznej powierzchni użytkowej 3 982 m2 oraz 85 miejsc postojowych. Szacowana wartość projektu wynosi ok. 14 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany w IV kwartale 2018 roku, pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2018 roku. Projekt będzie realizowany w całości przez spółkę, a nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane środkami własnymi spółki, przy czym nie wyklucza się częściowego finansowania kapitałem obcym" - czytamy w komunikacie. Wcześniej prezes Maciej Okniński poinformował ISBnews, że Unified Factory (UF) uważa, że nowa emisja i inwestycja w modyfikację strategii, pozwoli wzmocnić obecność na dotychczasowych rynkach, pozyskać kolejnych klientów, w tym z segmentu "premium", zwiększyć sprzedaż i poprawiać uzyskiwane marże, . W planach ma też wejście na kolejne rynki. 

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 557 mln zł i były wyższe o ok. 13% r/r, podała spółka. "Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2017 roku wyniosła 4 276 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 15% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 47% i była wyższa o 2 pkt proc. w stosunku do marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego, podano także. Przychody ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2017 wyniosły ok. 18,3 mln zł i były wyższe o ok. 80% r/r. Narastająco w okresie styczeń-sierpień 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok.186 mln zł i była wyższa o ok. 111% r/r.

Elektrociepłownia Będzin

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,05 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 38,36 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2017 r. spółka miała 17,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 16,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,53 mln zł w porównaniu z 96,87 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 1,82 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Mediatel,  Hawe Telekom

Mediatel i jego spółka zależna Hawe Telekom przedłużyły negocjacje na temat współpracy z Huawei Polska, podał Mediatel. Opóźnienie wynika z włączenia do tematyki rozmów nowych obszarów działalności. "Zarząd Mediatel S.A. informuje, że emitent razem ze spółką zależną Hawe Telekom sp. z o.o. oraz Huawei Polska sp. z o. o. wyraziły zamiar kontynuowania negocjacji w zakresie współpracy technologiczno-handlowej oraz pozostałych wspólnych aktywności biznesowych stron. Przedłużenie negocjacji jest wynikiem zgodnego rozszerzania zakresu współpracy stron o nowe obszary działalności, które pozwolą na maksymalizację jej efektów" - czytamy w komunikacie. "Powstałe opóźnienie w zawarciu kontraktu to efekt konsultacji na temat nowych obszarów działalności, które powinna objąć przyszła współpraca" - czytamy w komunikacie.

Multimedia Polska

Multimedia Polska odnotowała 4,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W związku z oczekiwaniem na decyzję UOKiK umożliwiającą nam przystąpienie do sprzedaży akcji spółki, nasze działania operacyjne poddane są bardzo silnej presji ze strony otoczenia biznesowego, świadomego naszej szczególnej sytuacji, co przekłada się na duże trudności w utrzymaniu Grupy w trendzie wzrostowym. Odczuwamy też stale przybierającą na sile presję ze strony dostawców mobilnego internetu w technologii LTE" - skomentował wyniki prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje   

Enea

Enea Wytwarzanie przeprowadziła pierwszą synchronizację bloku o mocy 1075 MW z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Synchronizacja przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem, podała spółka. >>>> 

QubicGames

QubicGames przedstawi szczegółowy, uaktualniony harmonogram wydawniczy po uwzględnieniu wpływu powołania spółki Sonka do końca września, podała spółka. >>>> 

Komputronik  

Akcjonariusze Komputronika zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 września br. o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2017 roku w kwocie 12,14 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów na walne. >>>> 

Cherrypick Games

Cherrypick Games z sukcesem zakończył ofertę publiczną, z której pozyska 6,21 mln zł, podała spółka. Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje, a zapisy w transzy detalicznej zostały zredukowane o 91,079%. >>>> 

Projprzem  

Akcjonariusze Projprzemu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 września o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o nie więcej niż 4,49 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 4 487 037 akcji, wynika z projektów uchwał. >>>>  

Victoria Dom

Victoria Dom rozpoczyna 6. etap inwestycji Viva Garden na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W skład osiedla o trzypiętrowej zabudowie wejdą trzy budynki, w których powstanie 99 mieszkań. "Viva Garden 6 to nowy projekt na warszawskiej Białołęce wprowadzony przez Victoria Dom do swojej oferty. Osiedle jest kontynuacją popularnych inwestycji realizowanych przy ulicy Białołęckiej. W skład nowego kameralnego osiedla o niskiej trzypiętrowej zabudowie, zaplanowane zostały trzy budynki, w których powstanie 99 mieszkań. Na niewielkich metrażach od 34,77 m2 do 66,94 m2 zaprojektowano ustawne i widne mieszkania liczące od dwóch do czterech pokoi. [...] Ceny w tej inwestycji zaczynają się od 5390 zł/m2. Oddanie budynków do użytkowania planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r." - czytamy w komunikacie. 

Empik

Empik zrealizował transakcję przejęcia większościowych udziałów Platona po wydaniu na nią zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podał Empik. >>>> 

Kerdos Group

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Kerdos Group, poinformowała spółka. "Zarządca Kerdos Group w restrukturyzacji (dalej „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie upadłości emitenta" - czytamy w komunikacie. Dalsze informacje będą mogły zostać udostępnione po otrzymaniu ww. postanowienia, podano także.

Quercus TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 992,9 mln zł na 31 sierpnia, podała spółka. Na koniec lipca było to 4 941,5 mln zł. >>>> 

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b w sierpniu br. w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 4,2 USD/b, podała spółka. 

PKN Orlen, PGNiG

PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E, poinformował PKN Orlen. Jest to kolejne złoże w Wielkopolsce wspólnie zagospodarowane przez obie firmy, podano także. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kupi od Statoil w ramach kontraktu jednorazowego typu spot ok. 140 tys. m3 LNG, co po regazyfikacji daje ok. 84 mln m3 gazu ziemnego. Dostawa planowana jest na 9 września, podała spółka>>>>  

Grupa Azoty

Rada nadzorcza Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol (Grupa Azoty Siarkopol) powołała Trajana Szuladzińskiego na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty Siarkopol na trwającą trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>>  

Orange Polska

Kluczowe cele finansowe Orange na lata 2017-2020 to stabilizacja przychodów ze sprzedaży w 2019 roku i wzrost w kolejnych latach oraz stabilizacja EBITDA w 2018 roku i wzrost w kolejnych latach, podała spółka, prezentując nowy plan strategiczny Orange.one. >>>> 

Orange Polska planuje, że nakłady inwestycyjne sięgną po 2-2,2 mld zł w 2018 r. i 2019 r., zaś w kolejnym roku wyniosą ok. 2 mld zł, podała spółka. Na rozbudowę sieci światłowodowej spółka zamierza przeznaczyć 2,8 mld zł w latach 2018-2020. >>>> 

Orange Polska chce osiągnąć wzrost liczby klientów ofert konwergentnych o dodatkowe 1-1,5 mln do końca 2020 roku, wobec 858 tys. na koniec 1 półrocza 2017 roku, wynika z celów biznesowych zawartych w planie strategicznym spółki.>>>> 

Orange Polska przyjął Program Motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej, w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych, oparty na instrumentach pochodnych ("akcjach fantomowych"), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska na GPW, podała spółka. >>>>  

Orange Polska ma ambicję osiągnięcia pokrycia siecią światłowodową 5 mln gospodarstw domowych w 2020 roku wobec 2 mln w I półroczu 2017 r., podała spółka. >>>> 

W strategii Orange Polska jest przestrzeń do wypłaty dywidendy za 2019 rok w 2020 roku, ale na obecną chwilę operator nie składa deklaracji ani w kwestii terminu, ani potencjalnej wartości, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>> 

OT Logistics

Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka, warta 79,2 mln HRK (tj. 50 HRK za jedną akcję i łącznie ok. 45,5 mln zł), została zaakceptowana, podała spółka. Po nabyciu tych walorów OT Logistics zwiększy posiadany udział do 32,56% kapitału zakładowego spółki. >>>> 

Emperia Holding

- Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w sierpniu br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 214 mln zł - były one wyższe o ok. 14,4% niż uzyskane rok wcześniej, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-sierpień wyniosły 1 629 mln zł i były wyższe o 7% r/r. >>>>

J.W. Construction Holding

J.W. Construction Holding rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł o terminie zapadalności do 4 lat w celu finansowania zakupu gruntów pod projekty deweloperskie, podała spółka. >>>>