Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,7 mln zł skons. zysku netto w II kwartaleWarszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 189,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale, podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

"Dane za II kwartał 2017: skonsolidowane przychody ze sprzedaży 189,9 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 8,1 mln zł, wynik brutto 5,2 mln zł, wynik netto 3,7 mln zł.

Dane za I półrocze 2017: skonsolidowane przychody ze sprzedaży 356,9 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 7,7 mln zł, wynik brutto 2,0 mln zł, wynik netto 1,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Podstawowe wstępne jednostkowe dane finansowe za II kwartał 2017 oraz I półrocze 2017 r. kształtują się następująco:

Dane za II kwartał 2017: przychody ze sprzedaży 86,2 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 2,8 mln zł, wynik brutto 6,7 mln zł, wynik netto 6,0 mln zł.

Dane za I półrocze 2017: przychody ze sprzedaży 174,1 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 3,3 mln zł, wynik brutto 6,6 mln zł, wynik netto 6,9 mln zł" - czytamy dalej.

Powyższe wstępne wyniki finansowe uwzględniają kolejną aktualizację budżetu kontraktu dokonaną w związku z zakończeniem okresowej rewizji długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów, podano również.

"Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie wyniku na realizowanym kontrakcie, co przełoży się na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za I półrocze 2017 r. o kwotę 4,1 mln zł. Podjęta decyzja o dokonaniu kolejnej aktualizacji budżetu przedmiotowego kontraktu wynika głównie z dodatkowych koszów poniesionych w związku z przedłużającą się realizacją kontraktu" - wskazano także.

Spółka zastrzegła, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a sprawozdania finansowe są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, w związku z czym powyższe kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2017 r. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 15 września 2017 r.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. miał 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)