Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-VII 2016 I-VII 2017
1 Niemcy 27,2 27,2
2 Wlk Brytania 6,6 6,4
3 Czechy 6,6 6,3
4 Francja 5,8 5,6
5 Włochy 5,0 5,1
6 Holandia 4,3 4,5
7 Rosja 2,7 3,0
8 USA 2,4 2,8
9 Szwecja 2,8 2,7
10 Węgry 2,6 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-VII 2016 I-VII 2017
1 Niemcy 23,5 22,8
2 Chiny 11,7 11,7
3 Rosja 5,6 6,5
4 Włochy 5,8 5,2
5 Francja 4,2 3,9
6 Holandia 3,8 3,8
7 Czechy 3,6 3,6
8 USA 2,8 3,0
9 Belgia 2,6 2,7
10 Wlk. Brytania 2,6 2,4

(PAP)