Oferta akcji Venture Inc o szacowanej wartości 35 mln zł netto ruszy w czwartekWarszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Oferta do 15 mln nowych akcji serii G Venture Inc, skierowana do inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się w czwartek od budowy księgi popytu. Spółka chce w ramach oferty pozyskać ok. 35 mln zł na inwestycje kapitałowe wraz z przeniesieniem notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z NewConnect, wynika z prospektu emisyjnego.

Harmonogram zakłada, że 28 września rozpocznie się procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, zaś 2 października zakończy się proces budowania księgi popytu i nastąpi ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby oraz ceny akcji oferowanych. W dniach 3 - 5 października nastąpi przyjmowanie zapisów, a 6 października odbędzie się przydział akcji oferowanych. Około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych ma nastąpić pierwszy dzień notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW.

Według prospektu, spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji do 15 000 000 akcji oferowanych wyniosą ok. 35 mln zł.

„Pozyskane środki przeznaczymy na rozbudowę naszego portfolio spółek portfelowych. Są to projekty, które możemy wesprzeć nie tylko finansowo, ale też dzięki naszym kontaktom, wiedzy i doświadczeniu zebranemu w budowie takich projektów jak m.in. Bankier.pl czy LiveChat Software" – powiedział prezes Maciej Jarzębowski, cytowany w komunikacie.

Spółka zakłada zainwestowanie od 10 mln zł do 15 mln zł na poszerzenie portfela inwestycyjnego poprzez zaangażowanie kapitałowe w podmioty z branży nowych technologii działających głównie w oparciu o subskrypcyjny model biznesowy lub inne modele biznesowe, będących na etapie rozwoju start-up i growth. Od 5 mln zł do 10 mln zł chce przeznaczyć na zwiększenie posiadanych pakietów akcji lub udziałów w kluczowych spółkach portfelowych. Kwotę od 5 mln zł do 10 mln zł Venture Inc planuje wydać na inwestycje za pośrednictwem rządowych programów wsparcia kapitałowego podmiotów typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju.

Oferującym jest Dom Maklerski Trigon.

Venture Inc działa w formule funduszu venture capital inwestując głównie w projekty, które mają szansę na bardzo dynamiczny rozwój i wejście na rynki globalne. Od innych funduszy tego typu mają wyróżniać go m.in. proste i jasne procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych, podejście do spółek portfelowych z perspektywy doświadczonych przedsiębiorców i wykorzystanie doświadczenia zebranego przez zespół. Obszar inwestycji to przede wszystkim technologie informacyjne w różnych dziedzinach gospodarki, podano również.

„Ze względu na specyfikę naszego biznesu zdecydowaliśmy się skierować obecną ofertę wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, którzy mają narzędzia potrzebne do dokonania w pełni profesjonalnej wyceny i oceny ryzyk naszej działalności. Nie lekceważymy inwestorów indywidualnych i w przyszłości chcemy aktywnie się z nimi komunikować, już jako spółka notowana na głównym rynku" – zaznaczył Jarzębowski.

Venture Inc to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka notowana na NewConnect.

(ISBnews)