Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,28 mln zł wobec 7,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,38 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 4,2 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 0,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8,72 mln zł w porównaniu z 8,58 mln zł rok wcześniej.
"Pogorszenie wyniku finansowego to głównie efekt umocnienia złotówki w odniesieniu do euro o blisko 5%. Aprecjacja polskiej waluty miała bezpośredni wpływ na spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych o kwotę ponad 5,1 mln zł do poziomu 181 mln zł. Na koniec czerwca br. Grupa posiadała aktywa o wartości 205,4 mln zł oraz kapitały własne w wysokości 90,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie do wartości na koniec minionego roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.
"Osiągnięte wyniki są zgodne z założeniami. Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych nie ma wpływu na naszą podstawową działalność operacyjną. W tym zakresie obecnie koncentrujemy się na istotnym zwiększeniu tempa i skali działalności poprzez realizację inwestycji na posiadanych gruntach" - skomentował prezes Mirosław Koszany, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 0,18 mln zł wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)