Sare  

Sare podjęło decyzję o odstąpieniu od negocjacji z Xevin Consulting Limited, zmierzających do zawarcia umowy, której przedmiotem miała być transakcja nabycia aktywów Gadu-Gadu, podała spółka. >>>>  

Grupa Sare, po tym jak zrezygnowała z przejęcia aktywów Gadu-Gadu, nadal jest zainteresowana akwizycjami, poinformował prezes Dariusz Piekarski. Podkreślił, że zasoby technologiczne, ludzkie i finansowe pozwolą Sare skutecznie rozwijać ofertę również bez włączenia do grupy Gadu-Gadu. >>>> 

Murapol

Murapol zawarł z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków przedwstępną umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Pachońskiego o powierzchni ok. 2,0416 ha za kwotę 27,1 mln zł netto, podała spółka. „Zawarta umowa zastępuje przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości z dnia 9 listopada 2015 r. […] dotyczącą zamierzeń inwestycyjnych emitenta odnośnie dwóch nieruchomości, przy czym notyfikowana niniejszym raportem umowa dotyczy tylko nieruchomości" – czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje     

Netia

Netia inwestuje w kompetencje w ramach programu Netia Next, celującego w zbudowanie nowych kompetencji, które pozwolą oferować o wiele szersze portfolio usług poza telekomunikacyjnymi, poinformował dyrektor sprzedaży B2B Rafał Bakalarz. Operator oczekuje, że wdrażane inicjatywy będą docelowo "profitogenne". >>>> 

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 227 lokali w czwartym etapie osiedla Stacja Nowy Ursus w Warszawie, podała spółka. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na IV kw. 2018 r. "Inwestycja zlokalizowana przy ul. Posagu 7 Panien - tylko 12 minut od centrum miasta i w bezpośredniej bliskości trasy S2 i S8 - docelowo zakłada realizację około 1000 mieszkań oraz lokali usługowych. W ramach projektu Robyg w Ursusie dostępne są mieszkania w metrażach od 31 m2 do 80 m2 - wszystkie wyposażone będą w system Smart House w standardzie" - czytamy w komunikacie.

Rank Progress

Rank Progress odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 12,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie >>>> 

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zakłada wzrost powierzchni magazynowej w swoim portfelu o blisko 80% dzięki realizacji obecnych i planowanych inwestycji, poinformował prezes Mirosław Koszany. >>>> 

Erbud 

GWI GmbH - spółka zależna Erbudu - podpisała umowę z KQ Development S.C.S, na prace przy budowie budynku biurowego w Düsseldorfie za 9,62 mln euro netto, podała spółka. >>>> 

Emisja obligacji Erbudu serii C o łącznej wartości 52 mln zł doszła do skutku, podała spółka. Jednocześnie Erbud postanowił nabyć w celu umorzenia 4 805 obligacji serii B o wartości nominalnej 10 tys. zł każda.  >>>> 

Netia

Netia inwestuje w kompetencje w ramach programu Netia Next, celującego w zbudowanie nowych kompetencji, które pozwolą oferować o wiele szersze portfolio usług poza telekomunikacyjnymi, poinformował dyrektor sprzedaży B2B Rafał Bakalarz. Operator oczekuje, że wdrażane inicjatywy będą docelowo "profitogenne". >>>> 

ATM, MCI 

W wezwaniu na akcje ATM, ogłoszonym przez AAW III, należący do MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, złożono zapisy na 12,57 mln akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. >>>> 

Vistal Gdynia 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu nieodnawialnego, podała spółka. >>>>  

W gdańskim sądzie został złożony wniosek o upadłość Vistal Infrastructure - spółki zależnej Vistal Gdynia, poinformował Vistal Gdynia. >>>> 

Synthos 

S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating kredytowy Synthosu na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna, podał S&P. >>>> 

Platige Image

Platige Image wyemituje obligacje o łącznej wartości do 5 mln zł w ramach oferty publicznej, podała spółka. Obligacje mają zadebiutować na Catalyst. >>>> 

Eurocash

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Eurocash do stabilnej z pozytywnej i utrzymał ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie B+, podała agencja. >>>> 

T-Bull

T-Bull udostępnił grę „Drag Rivals 3D: Fast Cars & Street Battle Racing" w sklepie Google Play, poinformowała spółka. >>>> 

Cube.ITG

Akcjonariusze Cube.ITG nie podjęli uchwały dotyczącej emisji do 5 mln sztuk akcji z powodu braku quorum, poinformowała spółka. >>>>   

Qumak 

Rada nadzorcza Qumaka powołała Sławomira Połukorda na stanowisko prezesa od 1 listopada, a Bartosza Ćwiklińskiego na wiceprezesa spółki od 3 października br., podał Qumak. Jednocześnie RN zdecydowała o delegowaniu swojego przewodniczącego Wojciecha Włodarczyka do dalszego czasowego wykonywania obowiązków prezesa do 31 października br. >>>> 

Marvipol 

Zarząd Marvipolu podjął decyzję o możliwości wyemitowania niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. Obligacje mają mieć termin zapadalności do 3 lat od dnia emisji. >>>> 

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal skierował do Bankowego Towarzystwa Kapitałowego (BTK) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) propozycje nabycia obligacji serii C zamiennych na akcje na okaziciela serii U, poinformowała spółka. Propozycja nabycia obligacji została przyjęta i obligacje zostały wyemitowane oraz opłacone, podano także. >>>>