Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo Most. Warszawa wobec Bogdanki o 16,27 mln zł


Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo Mostostalu Warszawa oraz Acciona Construccion przeciwko Lubelskiemu Węglowi Bogdanka (LWB) o zapłatę kwoty 16,27 mln zł w całości i zasądził na rzecz LWB koszty postępowania sądowego w wysokości 1,43 mln zł, podał Mostostal.

"Powodowie w dniu 10 czerwca 2016 roku wnieśli do Sądu Arbitrażowego pozew przeciwko LWB w przedmiocie zasądzenia od LWB na rzecz Mostostalu kwoty 16 274 365,23 zł, na którą składały się: zwrot kwoty uzyskanej przez LWB z gwarancji bankowej, odszkodowanie za koszty poniesione na skutek wypłaty gwarancji bankowej oraz skapitalizowane odsetki na tle umowy z dnia 29 czerwca 2010 roku na realizację kontraktu pn. 'Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu 'Bogdanka' w zakresie obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń i wyposażenia, montażu na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie'" - czytamy w komunikacie.

Spółka analizuje uzasadnienie wyroku pod kątem złożenia skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego, zaznaczono w informacji.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)