Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Globalworth Asset Managers SRL złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Griffin Premium RE.., podał Urząd.
Wniosek wpłynął 4 października, sprawa jest w toku.
"Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu wyłącznej kontroli nad Griffin Premium RE. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, przez Globalworth Asset Managers SRL z siedzibą w Bukareszcie. Globalworth zamierza przejąć kontrolę nad spółką poprzez publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszone dnia 4 października 2017 r." - czytamy w komunikacie.
W ub. tygodniu Globalworth Real Estate Investments Limited ogłosił wezwanie na wszystkie 156 133 179 akcji Griffin Premium RE.. N.V. po 5,5 zł za akcję. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 24 października, data zakończenia przyjmowania zapisów 28 listopada, przewidywana data zawarcia transakcji na GPW 1 grudnia, a przewidywana data rozliczenia transakcji 6 grudnia.
Globalworth jest spółką ostatecznie kontrolowaną przez Globalworth Real Estate Investments Limited. Działalność Grupy Globalworth jest skoncentrowana na inwestycjach nieruchomościowych w rejonie Europy Południowo-Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Nieruchomości komercyjne wchodzące w skład jej portfolio położone są głównie w Rumunii. Portfolio to obejmuje w szczególności wysokiej klasy biura, nieruchomości wykorzystywane w sektorze logistycznym i przemyśle lekkim oraz nieruchomości mieszkaniowe, czytamy dalej.
Griffin Premium RE.. jest spółką notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Oaktree Capital Group LLC. GPRE oraz jej spółki zależne prowadzą działalność w sektorze nieruchomości, głównie w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych o charakterze biurowym i mieszanym handlowo-biurowym. GPRE jest właścicielem sześciu nieruchomości biurowych oraz trzech nieruchomości handlowo-biurowych w pięciu największych miastach Polski.
(ISBnews)