Obligacje serii A PKN Orlen na 200 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartekWarszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Obligacje serii A spółki PKN Orlen o łącznej wartości 200 mln zł będą notowane na Catalyst od czwartku, 19 października, podała Giełda.

W połowie września spółka podała, że przydzieliła wszystkie oferowane obligacje serii A o wartości nominalnej 200 mln zł. W okresie subskrypcji 1 188 inwestorów złożyło zapisy na 4 292 122 obligacje. Spółka przydzieliła na zasadzie 'maksymalnego przydziału' 2 mln obligacji 1 188 inwestorom, zgodnie z prospektem i ostatecznymi warunkami oferty obligacji serii A. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4 237 obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do łącznej liczby 4 237 obligacji nie podlegały redukcji. Zastosowana metoda maksymalnego przydziału obligacji powoduje, że każdy z inwestorów, którego zapis został zredukowany może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie takiego jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich zredukowanych zapisów na obligacje serii A, tłumaczyła spółka.

Pod koniec lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez PKN Orlen w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)