CI Games

CI Games szacuje, że zanotował 17,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka. >>>>

Gobarto

Akcjonariusze Gobarto podjęli uchwałę, która upoważnia zarząd do podniesienia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, poinformowała spółka. Decyzja podyktowana jest chęcią elastycznego pozyskiwania środków na przejęcia oraz rozwój organiczny, podkreśliła spółka. >>>>

PKN Orlen

Reklama

PKN Orlen osiągnął wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 997 mln zł w III kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 773 mln zł r/r, poinformowała spółka. >>>>

PKN Orlen odnotował 1 603 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1 527 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKN Orlen podtrzymuje, że na cały 2017 r. planuje capex na poziomie 5,5 mld zł wobec 2,9 mld zł wydanych w okresie 9 miesięcy br., podała spółka. >>>>

Polski Koncern Naftowy Orlen na wiosnę 2018 roku zamierza uruchomić projekt wynajmu rowerów na własnych stacjach paliwowych - poinformował podczas czwartkowej konferencji Dariusz Grębosz, dyrektor biura relacji inwestorskich PKN Orlen. >>>>

Modelowa marża downstream powinna w tym roku w PKN Orlen być wyższa niż w 2016 r., kiedy wyniosła 11,7 USD/b, poinformował dyrektor wykonawczy ds. planowania i raportowania Rafał Warpechowski. >>>>

Grupa Kęty

Grupa Kęty odnotowała 77,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 86,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Kęty podtrzymuje prognozę 2,5 mld zł skonsolidowanych przychodów i 227 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka. >>>>

Grupa Kęty spodziewa się, że przychody ze sprzedaży w Segmencie Wyrobów Wyciskanych wzrosną w IV kwartale br. o 10-15% r/r, w Segmencie Systemów Aluminiowych - o ok. 10% r/r, a w Segmencie Opakowań Giętkich - o ok. 20% r/r, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Esotiq & Henderson

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 11,7 mln zł Esotiq & Henderson i były wyższe o ok. 28% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - wrzesień 2017 r. wyniosły ok. 118 mln zł, co oznacza wzrost o 22% r/r. >>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację budynku w technologii modułowej w ramach inwestycji pn. "Stasjonsgata" w miejscowości Drammen w Norwegii, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 30 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 13,6 mln zł netto. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding zawarł z konsorcjum europejskich banków umowę na udzielenie kredytu na prefinansowanie eksportu o wartości do 200 mln USD, podała spółka. >>>>

Multimedia Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez UPC kontroli nad Multimedia Polska, podał Urząd. UOKIK uznał, że koncentracja może ograniczać konkurencję w kilkunastu miastach w Polsce. Podkreślił jednocześnie, że zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie. >>>>

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu, podano w ogłoszeniu. Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 listopada br. >>>>

Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) została już wstępnie zaakceptowana przez radę nadzorczą, jednak konieczne jest jeszcze uzyskanie akceptacji wszystkich obligatariuszy, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie zakłada zdarzenia jednorazowego wpływającego na wyniki w związku z deputatami węglowymi, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. >>>>

PKO BP

PKO Bank Polski podwyższył wartość planowanej emisji euroobligacji - w ramach programu EMTN - do nie więcej niż 500 mln CHF z wcześniej planowanych max. 350 mln CHF, podała instytucja. "W nawiązaniu do raportu nr 38/2017 zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że w dniu 19 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji euroobligacji banku w CHF. Zmiana dotyczy kwoty emisji, która nie będzie wyższa, niż 500 mln CHF. Pozostałe warunki emisji nie ulegają zmianie" - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski uplasował w ramach programu EMTN euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 400 mln CHF, podała instytucja. >>>>

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zakłada rozpoczęcie działalności rozwiązania odroczonych płatności w zakupach online - Twisto - w Polsce w II kwartale 2018 r., poinformował CEO Twisto Michal Smida.>>>>

Sales Intelligence

Oferta publiczna do 2 592 400 akcji nowej emisji serii B akcji Sales Intelligence rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 26 października, podano w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1 zł, co oznacza, że wartość całej oferty wynosi do 2,6 mln zł. Spółka chce po przeprowadzeniu oferty zadebiutować na rynku NewConnect, a - jak poinformował ISBnews prezes Dariusz Zaremba - w przyszłości zarząd rozważy wejście na główny rynek GPW. >>>>

Tauron Polska Energia

Na podstawie opinii kancelarii prawnej Tauron Polska Energia ocenia, że ryzyko wygrania sprawy przez Invenergy jest na poziomie niewymagającym utworzenia rezerwy, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. >>>>

Tauron Polska Energia ma nadzieję na uzgodnienie szczegółów umowy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) nt. finansowania budowy bloku energetycznego w Jaworznie do końca roku i jest "na dobrej drodze" w szukaniu dodatkowego inwestora do tego projektu, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. >>>>

Murapol

Murapol HRE FIZAN zaangażował się kapitałowo w projekt deweloperski realizowany przez Grupę Murapol na warszawskiej Woli - Murapol Ordona, podała spółka. Nowoczesny budynek z funkcjonalnymi mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi na parterze oraz miejscami parkingowymi w podziemnej hali garażowej, współfinansowany jest ze środków pozyskanych przez Murapol HRE FIZAN.

Stelmet

Zarząd Stelmetu podjął decyzję o pozostawieniu środków pozyskanych z ubiegłorocznej emisji akcji w ramach oferty publicznej w kapitale obrotowym, poinformowała spółka. Środki te efektywnie obniżyły zadłużenie, a takie ich przeznaczenie zapewnia większą elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania rozwoju grupy, dodano. >>>>

Sfinks Polska, Grupa Żywiec

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o zwróceniu Sfinks Polska zgłoszenia na temat zamiaru przejęcia Piwiarni Warki od Grupy Żywiec. UOKiK stwierdził, że w przypadku tej transakcji jego zgoda na koncentrację nie jest potrzebna, podał Sfinks Polska. >>>>

LPP

LPP zamierza zatrudnić ponad tysiąc pracowników do końca 2018 r. oraz wydawać blisko 200 mln zł rocznie w obszarze badania i rozwój (B+R), podała spółka. Do końca 2020 r. na rozwój salonów w Polsce i za granicą wyda 1,5 mld zł. >>>>

Getback

Zarząd Getback przydzielił obligacje serii PP5 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, poinformowała spółka.
"Zarząd dokonał przydziału 250 000 oferowanych obligacji serii PP5 o łącznej wartości nominalnej 25 zł z terminem wykupu przypadającym 30 kwietnia 2021r." - czytamy w aneksie do prospektu emisyjnego akcji Getback.
Spółka podała wcześniej, że celem emisji obligacji serii PP5 jest nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack lub podmioty z grupy kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej GetBack.