"Złożone rezygnacje wywołują skutek natychmiastowy. Jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazano: 'w związku z wykorzystaniem wszelkich możliwości osiągnięcia porozumienia z przewodniczącym rady nadzorczej PKP Cargo S.A. w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych - składam niniejszym rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu PKP Cargo S.A. Nadal deklaruję wolę dalszej oddanej pracy na rzecz spółki dla realizacji zarówno jej celów statutowych jako publicznej spółki notowanej na giełdzie, jak też zadań wynikających z jej znaczenia, jako narodowego przewoźnika, dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju'" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie RN powołała, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Witolda Bawora na członka zarządu ds. operacyjnych.

W wyniku dokonanych zmian, skład zarządu przedstawia się następująco:
1) Krzysztof Mamiński - prezes zarządu
2) Grzegorz Fingas - członek zarządu ds. handlowych
3) Witold Bawor - członek zarządu ds. operacyjnych
4) Zenon Kozendra - członek zarządu przedstawiciel pracowników, podano także.

Wczoraj minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński informowali, że resort oraz PKP intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu dostępności w PKP Cargo wagonów do przewozu węgla i kruszyw. Wcześniej media donosiły m.in., że kopalnie i elektrownie narzekają na zbyt małą w stosunku do potrzeb liczbę podstawianych węglarek PKP Cargo.

Mamiński wyjaśnił, że PKP Cargo ma zbyt mało czynnych węglarek ze względu na brak świadectw dopuszczenia do jazdy części odstawionych wagonów.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9%% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej

>>> Czytaj też: „Elektryki”, „hybrydy”, „metrobusy” „pojazdy bez kierowcy” – zobacz jakimi będziemy jeździć autobusami