Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-06 6937,00 1,1% 4,8% 25,6% 39,4%
Miedź 3M USD/t 2017-11-06 6970,00 1,1% 4,6% 25,9% 39,7%
Ołów spot USD/t 2017-11-06 2503,00 1,8% -0,5% 25,2% 20,0%
Ołów 3M USD/t 2017-11-06 2510,00 1,9% -0,9% 24,5% 19,5%
Aluminium spot USD/t 2017-11-06 2151,25 -0,7% 1,0% 26,2% 25,4%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-06 2171,00 -0,6% 0,8% 28,2% 26,1%
Cyna spot USD/t 2017-11-06 19567,00 -0,6% -5,3% -7,7% -8,8%
Cyna 3M USD/t 2017-11-06 19450,00 -0,5% -5,4% -7,9% -8,7%
Nikiel spot USD/t 2017-11-06 12870,00 1,5% 22,4% 29,2% 23,5%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-06 12920,00 1,5% 21,9% 28,9% 23,5%
Cynk spot USD/t 2017-11-06 3264,00 0,4% -1,0% 27,6% 34,1%
Cynk 3M USD/t 2017-11-06 3232,00 0,4% -0,1% 25,5% 32,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-06 179,80 0,1% -3,0% -20,4% -33,5%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-06 86,50 1,1% 8,8% 23,1% 13,2%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-06 697,50 1,7% 12,4% 12,5% 26,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-06 651,50 1,8% 13,4% 13,5% 28,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-06 598,12 3,4% 9,2% 14,0% 34,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-06 551,12 3,6% 11,8% 12,4% 35,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-06 358,75 4,6% 16,5% 13,4% 46,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-06 357,00 3,9% 18,2% 15,9% 50,6%

(PAP Biznes)