Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r: r do 1,68 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowała 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,98 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,64 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 9,53 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 3,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,75 mln zł w porównaniu z 26,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 0,8 mln zł wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)