Strata netto ZPC Otmuchów zmniejszyła się r: r do 2,31 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - ZPC Otmuchów odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 26,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 1,98 mln zł wobec 26,39 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,99 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 57,52 mln zł rok wcześniej.
W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 165,28 mln zł w porównaniu z 162,76 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowana sprzedaż działalności kontynuowanej grupy kapitałowej w okresie 3 kwartałów 2017 roku wyniosła 165 278 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 2 518 tys. zł (tj. 1,5%). Wyższe przychody były przede wszystkim efektem wzrostu sprzedaży w segmencie Słodycze, którego sprzedaż wzrosła o 4 350 tys. zł (tj. 3,9%), do poziomu 116 647 tys. zł. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaż grupy kapitałowej w okresie trzech kwartałów 2017 roku jest kilkutygodniowe przesunięcie terminu realizacji procesu inwestycyjnego w spółce zależnej PWC Odra S.A., w efekcie czego grupa zanotowała przejściowe braki produktowe szacowane na kilka milionów zł"- czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2,25 mln zł wobec 81,13 mln zł straty rok wcześniej.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.
(ISBnews)