Zysk netto LC Corp wyniósł 57,87 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - LC Corp odnotowało 57,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 89,5 mln zł wobec 20,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 227,09 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 67,83 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 100,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 84,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 581,55 mln zł w porównaniu z 363,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 36,11 mln zł wobec 36,35 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)