Erbud

Erbud podpisał ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie umowę na dwie realizacje w formule "zaprojektuj i wybuduj", poinformowała spółka. Łączna wartość kontraktu wynosi 30 mln zł, podano także. "Pierwsze z zadań zapisanych w umowie z krakowskim szpitalem polega na wybudowaniu nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Na wykonanie tego zadania Erbud ma 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy - termin upływa w lutym 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Druga część kontraktu dotyczy modernizacji pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet. Spółka zobowiązała się do realizacji tej części zadania w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a zatem do czerwca 2018 roku, dodano.

- Erbud zawarł dwie umowy ze spółką Promenady VIII VD na realizację inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie etap VIII, poinformowała spółka. Łączna wartość umów wyniosła 44 mln netto, podano także. "Na podstawie pierwszej umowy emitent wykona budynki mieszkalne A i B w inwestycji Promenady Wrocławskie etap VIII, obejmujących 181 mieszkań o łącznej powierzchni 8 892 m2, oraz 6 lokali usługowych o łącznej powierzchni 445 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości oraz układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami. Wartość umowy to 37,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Impexmetal

Impexmetal odnotował 43,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 49,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alchemia

Alchemia odnotowała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Tarczyński

Tarczyński odnotował 9,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 367 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 358 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie widzi potrzeby aktualizacji strategii w zakresie celu EBITDA pomimo wysokiego wyniku spodziewanego w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Michał Pietrzyk. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że poziom sprzedaży gazu na Ukrainie będzie w 2017 r. około dwa razy wyższy niż w 2016 r,, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie zakłada dużych zmian w taryfie gazowej dla gospodarstw domowych w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy, że w ciągu 2-3 tygodni będzie znany termin podsumowującego spotkania w sprawie toczącego się w Sztokholmie arbitrażu z Gazpromem, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Osiągnięty w okresie I-III kw. prawie 60-proc. udział segmentu poszukiwań i wydobycia w wyniku EBITDA do dobra proporcja, uważa prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak. >>>>

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski odnotował 902 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 769 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

PKO Bank Polski oczekuje, że w I kw. przyszłego roku otrzyma zgody na przejęcie KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Bank szacuje, że aktywa połączonych PKO TFI i KBC TFI wzrosną do 30 mld zł na koniec 2017 r., poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. >>>>

PKO Bank Polski liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok, ale czeka na wytyczne dotyczące podziału zysku za br. od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował wiceprezes Piotr Mazur. >>>>

PKO Bank Polski oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w zakresie kosztu ryzyka i marży odsetkowej netto w czwartym kwartale. Koszty ogółem - ze względu na sezonowość - mogą lekko wzrosnąć kw/kw w ostatnim kwartale 2017 roku, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 9,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mercator Medical

Mercator Medical miał po skorygowaniu szacunkowo 76,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. br. (wobec 68,1 mln zł w III kw. 2016 r.), 1,8 mln zł wyniku operacyjnego (wobec 7,3 mln zł rok wcześniej), 4 mln zł EBITDA (wobec 7,3 mln zł rok wcześniej) i 2,2 mln zł wyniku netto (wobec 5,1 mln zł rok wcześniej), podała spółka po przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych finansowych poszczególnych spółek grupy w III kw. 2017 r. i po wykonaniu prac związanych z konsolidacją wyników. >>>>

ZPC Otmuchów

ZPC Otmuchów odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 26,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LC Corp

LC Corp odnotowało 57,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

GTC

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 51,88 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 71,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inpro

Inpro odnotowało 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inpro do końca roku planuje zrealizować następujące projekty: Osiedle Harmonia Oliwska (etap I), Osiedle Optima (etap I) oraz Osiedle Leszczynowy Staw (budynek nr 1), poinformowała spółka. "Łącznie w roku 2017 grupa kapitałowa Inpro wprowadziła do sprzedaży 687 nowych mieszkań i domów. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, do końca roku grupa planuje zrealizować następujące projekty: Osiedle Harmonia Oliwska (etap I), Osiedle Optima (etap I) oraz Osiedle Leszczynowy Staw (budynek nr 1)" - czytamy w komunikacie.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal odnotował 3,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu ma wartość ok. 2,6 mld zł, w tym ok. 0,9 mld zł przypada na 2017 r., podała spółka. >>>>

Arctic Paper

Arctic Paper odnotowało 25,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 32,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rawlplug

Rawlplug odnotował 11,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Talanx

Talanx odnotował 19 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 233 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Talanx prognozuje, że w 2018 r. zwiększy zysk netto do ok. 850 mln euro z ok. 650 mln euro oczekiwanych w tym roku, zaś wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) powinien poprawić się odpowiednio do ok. 9% z oczekiwanych w br. 7,5%, podał ubezpieczyciel. Talanx planuje przeznaczyć 35-45% przyszłorocznego zysku na dywidendę. >>>>

Creepy Jar

Oferta publiczna 100 tys. akcji warszawskiego producenta gier Creepy Jar rozpoczyna się dziś od publikacji memorandum i road show. Spółka chce pozyskać z emisji nowych akcji ok. 2,5 mln zł. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, podpisała z Zarządem Portu Morskiego Gdynia (ZMPG) umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim.za kwotę 39,5 mln zł netto. "Umowa została podpisana w formie aktu notarialnego. Przyrzeczona umowa sprzedaży winna zostać zawarta w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku. Strony umowy ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 39,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

PGE

Transakcja pomiędzy Polską Grupą Energetyczną (PGE) a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (EDF) dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce została zakończona, poinformowała spółka. Wartość Transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych, dodano. >>>>