APS Energia odnotowała 2,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,99 mln zł wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,49 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 18,11 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 5,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 62,95 mln zł w porównaniu z 42,22 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów grupy w ciągu ostatnich trzech kwartałów to pokłosie przeniesienia produkcji do Stanisławowa Pierwszego, co pozwoliło na zwiększenie mocy produkcyjnej i polepszenie jakości naszych produktów. Sprzyjały nam również umocnienie kursu rubla oraz zwiększenie ilości inwestycji w sektorze energetycznym na rynku krajowym. Ujemny wynik netto po trzech kwartałach 2017 roku to efekt intensywnej walki konkurencyjnej na rynku oraz wyższej amortyzacji w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ponadto w ostatnim kwartale nie zamknęliśmy wszystkich realizowanych projektów. Zysk z nich pojawi się dopiero w wynikach rocznych. Nadrabiamy straty wzbogacając backlog o kolejne kontrakty w kraju i za granicą, głównie w Rosji. Mamy nadzieję, że dzięki sytuacji na rynku oraz wartości portfela zamówień, ten rok okaże się rekordowy pod względem sprzedaży" - powiedział prezes Piotr Szewczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów Grupy w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku miała sprzedaż usług dla energetyki przemysłowej, która wyniosła 20,9 mln zł (+51% r/r). Segment systemów zasilania odnotował wzrost 33% r/r, osiągając poziom 28,0 mln zł. Głównym rynkiem zbytu pozostaje Polska, z której przychody stanowią 39% w ogólnym zestawieniu. Następnym kierunkiem jest rynek rosyjski, który odpowiada za 29% sprzedaży Grupy.

"Wzrost przychodów w segmencie energetyki przemysłowej to efekt zlecania prac firmom zewnętrznym, co jednocześnie spowodowało znaczący wzrost udziału kosztów usług obcych. Jeżeli chodzi o sektor systemów zasilania, to najistotniejszy wpływ miały dostawy na rynek rosyjski" - dodał Szewczyk.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 1,71 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,5 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)