Zysk operacyjny wyniósł 94,13 mln zł wobec 91,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 906,31 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 791,62 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2017 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 114 684 tys. zł, tj. o 14,48 %. Wzrost przychodów nie przełożył się na znaczącą poprawę wyników. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto wynik lepszy o 1 578 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,73 %. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego odnotowano wzrost o 2 301 tys. zł, tj. 2,50 %" - czytamy w raporcieW okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 203 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 250,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 601,55 mln zł w porównaniu z 2 282,57 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Sytuacja finansowa grupy kapitałowej Stalprodukt jest stabilna. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność gospodarczą nie uległy znaczącym zmianom i odpowiadają aktualnym warunkom rynkowym. W całym okresie grupa nie doświadczyła za

torów płatniczych i konsekwentnie realizowała przyjętą politykę w zarządzaniu ryzykiem. Zarówno emitent, jak i większość spółek z grupy kapitałowej posiadają płynność finansową i zdolność kredytową" - czytamy dalej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 105,67 mln zł wobec 84,11 mln zł zysku rok wcześniej.Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)