Zysk netto Biomedu-Lublin wyniósł 0,05 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Biomed-Lublin odnotował 0,05 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Biotechnologiczna spółka dzięki znacznej poprawie rentowności sprzedaży i ograniczeniu o kosztów ogólnego zarządu wypracowała w III kw. 2017 r. zysk operacyjny i zysk netto. Na poziomie operacyjnym był to 1 mln zł, wobec niemal 3 mln straty w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk netto w III kw. wyniósł 53 tys. zł, podczas gdy przed rokiem spółka odnotowała 3,8 mln zł straty" - czytamy w komunikacie.

W raporcie podano, że najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ na poprawę wyniku finansowego w III kwartale 2017 były:
- wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie tradycyjnym - wartość przychodów ze sprzedaży w tym segmencie wzrosła o 45% w porównaniu z III kwartałem roku 2016,
- spadek kosztów ogólnego zarządu – koszty ogólnego zarządu są niższe o ok 700 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016.

Zysk operacyjny Biomedu wyniósł w III kw. 2017 r. 1,01 mln zł wobec 3 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,83 mln zł wobec 9,2 mln zł rok wcześniej.

"Nowy zarząd pod kierownictwem Marcina Piróga od kilku miesięcy wdraża plan naprawczy w Biomedzie. Jednym z jego głównych założeń jest wysoka dyscyplina kosztowa. Zakończony kwartał przyniósł już pierwsze efekty – koszty SG&A zostały zredukowane o ok 700 tys. zł. Poprawa rentowności sprzedaży wynika ze zmiany struktury sprzedaży. Spółka zaprzestała sprzedaży preparatów osoczopochodnych, zwiększyła za to wartościowo o ponad 45% sprzedaż podstawowych produktów: szczepionek BGC, Onko-BCG, Distreptazy i Lakcidu, które pozwalają osiągać wysoką marżę. Sprawiło to, że mimo o 4% r/r niższych przychodów, spółka wypracowała o 1 mln zł wyższą marżę" - czytamy także w komunikacie.

"Osiągamy bardzo satysfakcjonujące marżę na naszych produktach podstawowych. Jesteśmy przekonani, że znaczne zwiększenie wolumenów ich sprzedaży i pilnowanie kosztów, przyniesie w relatywnie krótkim horyzoncie zauważalną poprawę wyników i pozwoli między innymi na redukcję zadłużenia. Dlatego już teraz rozpoczynamy procesy inwestycyjne, które zwiększą nasze moce" - skomentował Piróg, cytowany w materiale.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 11,68 mln zł straty netto w porównaniu z 14,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23,41 mln zł w porównaniu z 28,26 mln zł rok wcześniej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)