Strata netto Merlin Group zwiększyła się r: r do 3,73 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Merlin Group odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,5 mln zł wobec 0,05 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,13 mln zł w III kw. 2017 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24,19 mln zł w porównaniu z brakiem przychodów rok wcześniej.

"W trzecim kwartale grupa kapitałowa zrealizowała ponad 20% wzrost wartości sprzedanych towarów oraz ponad 50% wzrost marży na sprzedaży towarów w ujęciu wartościowym w stosunku do poprzedniego kwartału, co wykazuje pozytywny trend szczególnie przed intensywnym okresem sprzedaży świątecznej" - napisał zarząd w liście dołączonym do raportu.

Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)