Zysk netto Selvity spadł r: r do 0,87 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Selvita odnotowała 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,68 mln zł wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,97 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 11,61 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w porównaniu z 1,05 mln zł straty rok wcześniej. Bez programu motywacyjnego (zakończonego w I kw. br.) skonsolidowany zysk netto za ten okres wyniósł 9,73 mln zł wobec 3,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 8,94 mln zł wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w I-III kw. 2017 r. wyniosły 48,28 mln zł w porównaniu z 34,27 mln zł rok wcześniej, zaś przychody razem z działalności operacyjnej (w tym m.in. przychody z dotacji i ze sprzedaży projektów R&D) wyniosły odpowiednio: 80,47 mln zł wobec 48,89 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 5,79 mln zł wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej.

"Od początku roku rośniemy dynamicznie we wszystkich trzech segmentach. Odnotowujemy zarówno wyraźny wzrost przychodów, jak i rentowności biznesu. Po trzecim kwartale cieszy nas na pewno szczególnie wyraźny wzrost rentowności w segmencie usługowym" – powiedział wiceprezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

W segmencie innowacyjnym od stycznia do września Spółka wypracowała 32,73 mln zł przychodów, o 118% więcej r/r. Zysk operacyjny segmentu sięgnął 7,31 mln zł i był o 108% wyższy r/r.

Segment usługowy Selvity wzrósł w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. do 30,51 mln zł, tj. o 31% r/r. Jednocześnie zysk operacyjny segmentu wyniósł 2,89 mln zł i był o 411% wyższy niż rok wcześniej.

Przychody segmentu bioinformatycznego sięgnęły 5,33 mln zł i były wyższe o 159% r/r. Zysk operacyjny wyniósł 1,59 mln zł wobec 0,40 mln zł straty rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)