Prezes podtrzymał, że spółka będzie chciała podzielić się z inwestorami tegorocznym zyskiem.

"Produkcja srebra powinna być nieznacznie wyższa niż zakładana. W KGHM International produkcja miedzi powinni być natomiast zgodna z oczekiwaniami, podobnie jak w Sierra Gorda” – powiedział prezes.

KGHM zakłada wyprodukowanie w całym 2017 roku 1.221 ton srebra w koncentracie i 1.203 ton srebra metalicznego. Po trzech kwartałach było to odpowiednio 988 ton i 916 ton. W KGHM International produkcja miedzi ma wynieść 81 tys. ton wobec 61 tys. ton po trzech kwartałach. Plan wydobycia miedzi w Sierra Gorda w całym roku to 57 tys. ton (40 tys. ton po trzech kwartałach).

Reklama

Spółka podała w raporcie kwartalnym, że produkcja molibdenu w całym 2017 roku będzie o ok. 4 mln funtów niższa od planowanej. W samym trzecim kwartale produkcja była niższa o ok. 2,4 mln funtów niższa od planów KGHM.

„Czwarty kwartał nie będzie tak dobry, jeżeli chodzi o wydobycie molibdenu, ponieważ musieliśmy zmienić obszar wydobycia tego metalu na odkrywce w Sierra Gorda” – powiedział prezes.

„Trzeba pamiętać, że są to ostatnie lata, kiedy produkcja molibdenu w Sierra Gorda wpływa w istotny sposób na nasze wyniki” – dodał.

Prezes podał, że w przyszłym roku zapotrzebowanie Sierra Gorda na kapitał będzie niższe niż planowano wcześniej, podobnie jak ma to miejsce w 2017 roku. Grupa podała, że nakłady kapitałowe na spółki zagraniczne w tym roku będą niższe od budżetowanych i wyniosą nieco ponad 500 mln zł. Domagalski-Łabędzki poinformował, że spółka nie podjęła jeszcze decyzji na co przeznaczy środki, które miały trafić na ten cel (na początku roku planowano ponad 1 mld zł inwestycji kapitałowych).

KGHM planuje uruchomić w czwartek instalację prażenia koncentratu miedzi. Opóźnienie w tym zakresie było jedną z przyczyn niższej produkcji miedzi elektrolitycznej przez grupę.

„Mam nadzieję, że jutro ten proces prażenia zostanie efektywnie uruchomiony, jesteśmy w trakcie rozruchu. Czekamy na te informacje, gdyż pozwolą nam one sprawdzić czy plan związany z instalacją prażenia będzie realny” – powiedział prezes.

Na początku 2018 roku grupa planuje „gruntowny” remont instalacji kotła odzysknicowego w hucie HM Głogów II. Prezes podał, że instalacja ta pracuje bez większych modernizacji od pięciu lat, co zwiększa ryzyko jej awaryjności. KGHM nadal ustala ponadto przyczyny awarii nowego kotła, w Hucie Miedzi Głogów I, która miała miejsce w październiku.

Według słów prezesa na początku przyszłego roku KGHM rozpocznie negocjacje płacowe w Chile.

„Mamy tam dwa związki zawodowe, presja z ich strony jest większa niż w Polsce. Czekają nas trudne negocjacje. Trzeba pamiętać, że pozycja pracodawcy na projektach górniczych w Chile pogorszyła się ze względu na zmiany legislacyjne” – powiedział prezes.

Prezes potwierdził, że KGHM chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok.

„W tym roku wypłaciliśmy dywidendę za ubiegły rok, który był trudny. Najprawdopodobniej również w przyszłym roku będziemy w stanie sobie pozwolić na wypłatę dywidendy, ale priorytetem jest rozwój i inwestycje” – powiedział.

W 2017 roku KGHM wypłaciła 200 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Dywidenda na akcję wyniosła 1 zł. W 2016 roku KGHM wypłacił 1,5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 300 mln zł.

Łukasz Kucharski (PAP Biznes)