Zysk netto Wittchena wzrósł r: r do 5,82 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Wittchen odnotowało 5,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,75 mln zł wobec 4,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,48 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 39,32 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 129,13 mln zł w porównaniu z 101,93 mln zł rok wcześniej.

"Znaczące wzrosty poziomu sprzedaży są efektem trafnego doboru oferty produktowej oraz dopasowania strategii marketingowej i zostały w dużej mierze zrealizowane w ujęciu like for like, zarówno online jak i w sklepach stacjonarnych. Do wzrostu sprzedaży przyczyniło się także zwiększenie powierzchni handlowej oraz rozwój zagraniczny" - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2017 roku grupa zrealizowała EBITDĘ na poziomie 9,1 mln zł w stosunku do 5,7 mln zł w okresie porównywalnym (wzrost o 59,6%). W okresie 3 pierwszych kwartałów 2017 roku EBITDA wyniosła 18,1 mln zł w stosunku do 15,1 mln zł osiągniętych w tym samym okresie 2016 roku (wzrost o 19,9%), podano także.

"Okres III kwartału 2017 roku nie tylko charakteryzował się bardzo dobrymi wynikami sprzedaży zrealizowanymi przy wyższej marży, ale także znacząco niższym wzrostem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w stosunku do zwiększenia obrotów. W rezultacie rentowność EBITDA w samym III kwartale była wyższa niż w okresie porównywalnym o 2,4 p.p., a negatywna różnica pomiędzy rentowność EBITDA narastająco za III kwartały 2017 roku w stosunku do okresu porównywalnego obniżyła się o 0,8 p.p., identycznie jak marża na sprzedaży. Tym samym wpływ podwyżek wynagrodzeń z drugiej połowy 2016 roku, który był głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie rentowność w pierwszej połowie obecnego roku został po III kwartałach zrównoważony przez zwiększone przychody" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 5,54 mln zł wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kwartale 2017 roku w Polsce zostały otwarte 2 salony sprzedaży, a powierzchnia handlowa zwiększyła się o 124 m2. Na dzień 30 września 2017 roku powierzchnia handlowa wynosiła 6 368 m2 i 82 punkty sprzedaży i była wyższa o 8,6% w stosunku do 30 września 2016 roku (5 866 m2 i 75 stałych punktów sprzedaży).

Grupa kontynuowała w III kw. br. sprzedaż na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina) w kanale tradycyjnym poprzez partnerów oraz w kanale internetowym na rynku niemieckim, ukraińskim i rosyjskim. W efekcie tych działań przychody zagraniczne za 3 kwartały 2017 roku wzrosły o 69,9% do poziomu 7,2 mln zł i stanowiły 5,6% sprzedaży grupy, podano także w raporcie.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 170 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)