Zysk operacyjny wyniósł 14,09 mln zł wobec 8,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,3 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 40,39 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 18,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 152,84 mln zł w porównaniu z 93,21 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż Grupy jest pochodną liczby usług diagnostycznych wykonanych w danym okresie przez klientów Medi-Lynx. Po trzech kwartałach 2017 roku liczba złożonych wniosków o płatność od ubezpieczycieli w związku z wykonanymi usługami diagnostycznymi osiągnęła rekordowy poziom 70 tys., wzrost o 63% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W trzecim kwartale zostało złożonych 24 tys. wniosków (wzrost o 65% r/r). Znaczące zwiększenie sprzedaży oraz liczby wykonanych badań było możliwe dzięki wzrostowi skali działalności Grupy, na co wypływ miało przejęcie klientów AMI Monitoring, Inc. oraz objęcie konsolidacją wyników spółki Medi-Lynx za cały analizowany okres. Różnica między roczną dynamiką przychodów i dynamiką liczby wniosków wynika z tego iż w 2016 roku w przychodach ujęte były abonamenty płacone przez spółkę AMI Monitoring, Inc., z którą zakończyliśmy współpracę na początku 2017 roku." - czytamy w komunikacie. 

Spółka podała, że w I-III kw.  zysk z działalności operacyjnej wyniósł 31,9 mln zł (+188% r/r), zysk EBITDA wzrósł do 41,5 mln zł (+143% r/r). Marża operacyjna Grupy po trzech kwartałach br. wyniosła 21% wobec 16% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a marża EBITDA wzrosła do 27% wobec 18% rok wcześniej. 

Na koniec III kw. wskaźnik dług netto/EBITDA  kształtował się na poziomie 0,6x, a wskaźnik zadłużenia ogólnego wyniósł 0,3x. W III kw.  poziom gotówki Grupy zwiększył się o 11 mln zł i na koniec tego okresu wynosił 30 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 2,29 mln zł wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)