Zysk operacyjny wyniósł 15,38 mln euro wobec 7,96 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 7,9 mln euro w III kw. 2017 r. wobec 5,79 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 28,57 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,53 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 22,2 mln euro w porównaniu z 17,68 mln euro rok wcześniej.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.